Slag in de lucht

Marjolein Smidt en Mathieu Weggeman doen hun eigen betoog over de radicale verandering in ons zorgstelsel die ze voorstellen geen goed, door in één adem te stellen dat de zorgverzekeraars uit het systeem halen 25 procent kostenbesparing en 25 procent meer tijd voor zorgverlening oplevert én te stellen dat deze percentages een slag in de lucht zijn.

Het doet denken aan het Kamerdebat van zes jaar geleden, waarin Emile Roemer de financiële onderbouwing van het SP-plan voor een Nationaal Zorgfonds afdeed als ‘ditjes en datjes’. Op een slag in de lucht kun je geen beleid bouwen.

‘Op een slag in de lucht kun je geen beleid bouwen’

Inmiddels is door het Centraal Planbureau wel financiële onderbouwing aan dat fonds gegeven, maar die toont nog niet aan dat de overstap ernaar (Smidt en Weggeman noemen het een Nationaal Administratiekantoor Zorg) tot lagere zorgkosten leidt. Niet op korte termijn in ieder geval, want de komst van een ander stelsel vergt tijd die juist nu beter kan worden besteed aan het oplossen van de huidige problemen in de zorg. Wellicht verklaart dit waarom er al zes jaar consequent geen Kamermeerderheid voor te vinden valt.

Of wel een Kamermeerderheid haalbaar is voor de wens van Adriaan Bins voor een betere scheiding der machten in de medische wereld, valt ook te bezien. “Een plafond op de zorgkosten in een vergrijzend land zet de toegankelijkheid onder druk”, zegt hij. Maar in antwoord daarop is een andere discussie dan die hij voorstaat wellicht wenselijker. Over de vraag namelijk of we alles zorg moeten noemen dat we nu zo bestempelen. Gelukkig is dat debat al volop gaande.

Delen