Slimmer samen

Intensiever samenwerken maar niet fuseren, dat is een slim uitgangspunt dat Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente nu kiezen. Misschien niet eens zozeer om ieder een eigen profiel en ambitie te behouden, zoals Ad Claassen van ZGT het verwoordt, maar vooral om geen tijd te verliezen.

Tijd is een belangrijke factor in de beslissing om meer te gaan samenwerking. Niet alleen omdat het zorglandschap in Twente snel verandert, maar ook – en vooral – omdat in Twente net als in veel andere plaatsen van het land op basis van een regiovisie en onder invloed van het gedachtegoed van positieve gezondheid een ontwikkeling naar een andere indeling van het zorglandschap tot stand wordt gebracht. In andere delen van het land heet die regiovisie bijvoorbeeld Beter Samen in Noord, Zeeuwse Zorg Coalitie, Mijnstreek of Gezond en Gelukkig . In Twente heet hij Twente Beter. De kern ervan is in alle gevallen hetzelfde: de focus moet verschuiven van het behandelen van aandoeningen naar preventie.

‘De focus moet verschuiven van het behandelen van aandoeningen naar preventie’

Dat heeft gevolgen voor ziekenhuizen, want het komt er onder de streep op neer dat alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat de patiënt in het ziekenhuis belandt. Dan kan het in een relatief kleine regio als Twente zomaar gebeuren dat de twee ziekenhuizen ieder voor zich onvoldoende patiëntaantallen overhouden om bepaalde verrichtingen op financieel verantwoorde wijze op zich te kunnen blijven nemen of ervoor aan de volumenormen te kunnen blijven voldoen. Samenwerking ondervangt dan problemen die anders op een gegeven moment onoverkomelijk worden.

Delen