Sociale bescherming kost 186 mrd

In 2011 zijn de totale uitgaven in Nederland aan sociale bescherming gestegen met 4 procent tot 186 miljard euro. Dat komt neer op bijna 11.130 euro per inwoner, zo meldt het Centraal Bureau voor Statistieken. In vergelijking met andere Europese landen besteedt Nederland relatief veel geld aan sociale bescherming, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistieken.

Onder de brede Europese term sociale bescherming vallen publieke regelingen in het kader van sociale zekerheid, zoals de zorguitgaven die gefinancierd worden uit de basisverzekering. Maar ook particuliere regelingen, zoals pensioenuitkeringen die betaald worden uit collectieve pensioenfondsen, bijvoorbeeld het ABP, worden er toe gerekend.

Ziekte/Gezondheidszorg en Ouderdom vormen de grootste posten van sociale bescherming. Zij zijn ieder goed voor ruim een derde van de totale uitgaven. Evenals in de voorgaande jaren namen ook in 2011 de uitgaven aan Ziekte/Gezondheidszorg en Ouderdom toe.

De basispremie van de Zorgverzekeringswet is in 2011 met ruim 100 euro gestegen ten opzichte van 2010. Dit werkte door in de Zorgtoeslag. Deze groeide met bijna een kwart tot 4,7 miljard euro.

Meer informatie vindt u op de website van het CBS.

Delen