Solidariteit tot op zekere hoogte

Het is lang niet slecht gesteld met de solidariteit in de zorg, lijkt de conclusie uit onderzoek hiernaar van het Nivel. Een ruime meerderheid van de bevolking – 72 procent – is bereid om mee te betalen aan de zorg die andere mensen nodig hebben.

Toch een opvallende conclusie in het licht van het feit dat het Centraal Bureau voor de Statistiek nog maar een half jaar geleden in een soortgelijk onderzoek tot heel andere cijfers kwam. In dat onderzoek speelde leefstijl een grote rol in de mate van solidariteit die mensen willen opbrengen. Maar wie wat verder in de resultaten van het Nivel-onderzoek duikt, ziet dat een flink deel van de respondenten ook nu nog steeds van mening is dat rokers en drinkers een hogere premie zouden moeten betalen. Dit zegt niet dat de meerderheid van de mensen niets voor hen over heeft, maar laat wel zien dat onze solidariteit grenzen kent.

Opvallend is verder dat de solidariteit onder ouderen ten opzichte van de vorige peiling uit 2017 is gedaald van 78 naar 67 procent. De verwachting is dat Nederlanders steeds langer leven en ook steeds langer in goede gezondheid. Trekt een langzaam groeiende groep ouderen hieruit de conclusie: ‘op een gegeven moment heb ik wel genoeg betaald’?

Delen