Specialisten op weg naar 2015

VvAA Consultants in de gezondheidszorg ondersteunt medisch specialisten, maatschappen en/of medische staven bij de transitie naar integrale bekostiging voor ziekenhuizen in 2015. Medisch specialisten hebben dan geen zelfstandig honorarium meer en zullen afspraken moeten maken met het ziekenhuis over hun beloning. Het ziekenhuis is hierbij contractpartner van (het collectief van) de medisch specialisten. 

De fiscale positie van medisch specialisten is nog onzeker; ze lopen het risico dat het fiscaal ondernemerschap verdwijnt. Om fiscaal als ondernemer te worden gekwalificeerd, moeten medisch specialisten voldoen aan eisen die voor iedereen gelden. De problematiek waarmee medisch specialisten te maken krijgen bij deze overgang naar integrale bekostiging, verschilt per situatie en per ziekenhuis. Bij al deze onderwerpen kan het team van VvAA Consultants in de gezondheidszorg de medisch specialisten, maatschappen en medische staven informeren over de ontwikkelingen, adviseren bij

te maken keuzes en assisteren bij de uitwerking daarvan. Meer informatie: Arnoud van Schaik, senior consultant medisch specialisten en beroepsorganisaties, 06 5334 42 52.

Delen