Steunpunt tandartsen

Tijdelijke ondersteuning bieden aan tandart-sen met functioneringsproblemen. Met dat doel richtte tandartsorganisatie NMT in juni de Stichting Monitor Mondzorg op. “Het is geen andartsenkliklijn”, aldus woordvoerder Marianne Kruit.

Bij het steunpunt kan iedereen die zich zorgen maakt over het functioneren van een tandarts melding maken. Kruit: “Vertrouwenspersonen van de stichting gaan praten met de betreffende tandarts. Zij maken ook de naam van de melder bekend.” De vertrouwenspersonen van de stichting worden deze maand geselecteerd. Zij gaan werken als vrijwilliger en worden geselecteerd op hun coachingsvaardigheden.

De stichting – die onafhankelijk en zelfstandig opereert – wil de lacune vullen tussen het overheidstoezicht en de klachtenregeling voor patiënten. Alle tandartsen in Nederland worden geacht een klachtenregeling te hebben.

Er zijn in Nederland circa 8700 tandartsen. “Het zou ongeloofwaardig zijn om te zeggen dat daar niemand bij zit bij wie zich geen problemen voordoen”, laat NMT-voorzitter Rob Barnasconi weten. “Als er een probleem is, kan een klacht van een patiënt of een melding bij de Inspectie een oplossing bieden, maar soms gaat het één niet ver genoeg en het ander juist te ver. De stichting is een tussenoplossing.”

 

Delen