Symposium ‘Bouwen vanuit vertrouwen’

Tijdens het symposium ‘Bouwen vanuit Vertrouwen’, op 10 april in ’t Hart, hoofdgebouw van VvAA in Utrecht, gingen zorgprofessionals en stakeholders met elkaar in gesprek over herstel van vertrouwen in de gezondheidszorg.

Vier jonge artsen organiseerden het symposium. Linda Boonstra, aios anesthesiologie: “Gebrek aan vertrouwen is oorzaak van veel problemen in de gezondheidszorg, dat willen we veranderen.”

Bekijk hier de terugblijk op het Symposium

Het onderling vertrouwen in de zorg is niet meer vanzelfsprekend. Dat uit zich in de toenemende regeldruk, in berichtgeving in de media en in de manier waarop zorgprofessionals praten over verzekeraars en de politiek, stellen de organisatoren. Ook bepaalt het hoe artsen moeten werken in het ziekenhuis. De vier jonge artsen willen hier verandering in brengen en pleiten voor een nieuwe inrichting van de zorg, met een betere balans tussen patiënt, arts, ziekenhuis, zorgverzekeraar, politiek en maatschappij, gebaseerd op onderling vertrouwen tussen de verschillende partijen, zodat zorgprofessionals kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid: zorg verlenen met bezieling.

Na een inleiding over vertrouwen van Peter van der Voort, hoogleraar health care, ging dagvoorzitter Paul Wormer het gesprek aan met de verschillende gasten. Aan tafel zaten: Ronnie van Diemen, Inspecteur-Generaal IGJ, Tom Kliphuis, voorzitter VGZ, Jan Anthonie Bruijn, Eerste Kamerlid en hoogleraar Immuunpathologie, Ella Kalsbeek, voorzitter LHV, Erik Gerritsen, secretaris-generaal VWS, Edin Hajder, voorzitter De Jonge Specialist en aios plastische chirurgie, Huib Cense, vice-voorzitter Federatie Medisch Specialisten en chirurg en Heleen Post van Patiëntenfederatie.

Vanuit verschillende invalshoeken werd het belang van vertrouwen onderzocht, onder meer in relatie tot administratie- en regeldruk. Eerste Kamerlid Jan Anthonie Bruijn gaf als overweging dat er in zijn ogen te veel vertrouwen is in de betaalbaarheid van de zorg.

Klik op de afbeelding voor meer foto’s

Edin Hajder, voorzitter De Jonge Specialist stelde dat de enorme administratiedruk bij jonge artsen veel frustratie oplevert en hij verbaasde zich erover dat zoveel artsen zich hiernaar voegen.

In het tweede gedeelte van de avond lag de focus op mogelijke oplossingen voor het gebrek aan vertrouwen in de gezondheidszorg en kon de zaal, met daarin veel aiossen, meepraten. Aan de orde kwamen onder meer de rol van de media die zaken uitvergroten, open en eerlijke communicatie, eigen verantwoordelijkheid, zinnige zorg, de ander proberen te begrijpen, vertrouwen tussen zorgverleners onderling, substitutie, contractvrije zorg, netwerkgeneeskunde, bejegening en werkplezier.

De organisatoren van het symposium zijn Linda Boonstra (29), aios anesthesiologie in het Erasmus MC, Jill Mentink (30) aios longgeneeskunde in hetzelfde ziekenhuis, Charlotte Christiaansen (32) aios  urologie in het Maastricht UMC+ en Lenneke Schrier (39) fellow kinderoncologie in het Prinses Máxima Centrum, Utrecht. De vier hebben elkaar in 2017 ontmoet tijdens de AIOS Talentenklas, een leergang van De Academie voor Medisch Specialisten voor aiossen met interesse in leiderschap, management en organisatie.

Delen