Tech in de zorg (2)

Sensoren, beeldzorg, robotica, serious gaming, apps, AI; er wordt steeds meer technologie toegepast in de zorg. Arts en Auto was benieuwd naar uw ervaringen. Hoe verlichten technologische hulpmiddelen uw werk? Maar ook: wat zijn de valkuilen en belemmerende factoren bij de inzet hiervan?

Allan Vafi, MD MBA vaatchirurg:

Als algemeen chirurg/vaatchirurg heb ik de ontwikkeling van een aantal technologieën meegemaakt die het werk niet alleen voor mij leuker, gemakkelijker en efficiënt hebben gemaakt, maar die ook voor de patiënt veel minder ingrijpend en pijnlijk waren, en veel sneller leidden tot een terugkeer naar het dagelijks leven. Denk hierbij aan de introductie van de laparoscopische chirurgie, de behandeling van de buikvaten, en de behandeling van spataderen. Technologieën die het mogelijk maakten operaties uit te voeren zonder daarbij toegang te hoeven te verschaffen via grote incisies.

Naast de technische valkuilen zaten de belemmerende factoren vooral in de vergoeding door de zorgverzekeraar en in de culturele weerstand bij de oude garde.

‘Weerstand tegen vernieuwing is normaal’

Weerstand tegen vernieuwing is normaal en komt vaak voort uit het niet bekend zijn met de technologie, onzekerheid over het resultaat, en oprechte zorg om de veiligheid van de patiënt. Zo ook met de nieuwe digitale technologieën, zoals AI, waarvan al vele jaren wordt gezegd van zij de zorg ingrijpend zullen transformeren.

Ik ben er zelf ook van overtuigd dat digitale technologie een enorme verbetering gaat betekenen voor onze zorg, al was het alleen doordat er voor de overbelaste zorgprofessional meer tijd vrijkomt om aandacht te kunnen geven aan zijn/haar patiënt. Administratieve routinetaken zouden kunnen worden geautomatiseerd en processen zouden worden verbeterd door bijvoorbeeld het toetsenbord in de spreekkamer te vervangen door spraakherkenning. Er zijn valkuilen en belemmerende factoren, maar digitale technologieën zullen zeker een plaats krijgen binnen de zorg, mits dit zorgvuldig gebeurt, samen met de zorgprofessional.

Delen