Toekomstgerichte eerste lijn

VvAA organiseert  op 11 maart in samenwerking met de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) en de Rabobank een conferentie over toekomstgerichte organisatievormen in de eerstelijnszorg. De eerste lijn moet dicht bij de mensen worden gebracht, met de huisarts in een sleutelrol. De organiserende partijen willen met deze conferentie hieraan een impuls geven. Een van de thema’s is ‘Samenwerking in plaats van marktwerking’. Er is niet één zaligmakend model, diversiteit is belangrijk.

 

Nog nooit heeft de eerste lijn zoveel politieke aandacht gehad. In het Regeerakkoord 2012 staat: “het pakket van maatregelen legt het fundament voor een structuur van sterke eerste- en anderhalvelijnszorg dicht bij de mensen en met de huisarts in de sleutelrol.” Maar om het beleid van ‘dicht bij de mensen en met de huisarts in de sleutelrol’ waar te maken, moeten er vernieuwde eerstelijnsorganisaties komen. Met ruimte voor diversiteit. Dat moet op korte termijn. Daarom is een versnellingsagenda noodzakelijk.

Programma conferentie 11 maart 2013

 •  09.30 Opening door dagvoorzitter Theo Schraven (Governance University Advisory)
 •  09.40Visie op ontwikkeling eerste lijn en betekenis voor organisatievormen. Guy Schulpen, voorzitter Raad van Bestuur Eerstelijnsorganisatie ZIO (Maastricht/Heuvelland)
 • 10.00 Visie vanuit verzekeraarsperspectief in relatie tot maatschapplijke ontwikkeling door een van de Nederlandse zorgverzekeraars (gevraagd)
 • 10.20 Visie vanuit Rabobank Nederland: nieuwe organisatievormen betekent nieuwe financieringsvormen!? Rico Niesten, RA, directeur Markt & Formules Bedrijven, Rabobank Nederland.
 • 10.40 Pauze
 • 11.00 Na de pauze een reflectie en discussie door twee side–kicks die respectievelijk vanuit maatschappelijke en financiële invalshoek reageren op de inleidingen met medewerking van het Verwey Jonkerinstituut en de VVAA.

Afronding met de drie plenaire sprekers en twee reflectanten en de zaal.

 • 12.45-13.45 Lunch inclusief infomarkt
 • 13.45-14.30 Ronde 1 Workshops
 • 14.45-15.25 Ronde 2 Workshops
 • 15.30 Plenaire afsluiting door dagvoorzitter inclusief reflectie uit de workshops.
 • 16.00 Borrel

Voor meer informatie over de workshops, klik hier.

Aanmelden kan via dit online formulier.

 

Delen