Toename fraude recepten

Apothekersorganisatie KNMP constateert een toename van vervalste recepten en dubieus gedrag van zogenaamde ‘shoppers’. Ook de Inspectie ziet dit gebeuren.

 

 

 

Bij ‘shopgedrag’ is volgens de KNMP sprake van het onterecht aanvragen van een recept in tegenstelling tot het vervalsen van een recept.
De apothekersorganisatie kreeg meldingen van receptenfraude met een opiummiddel dat wordt gebruikt met een neusspray. Dit middel, dat honderd maal krachtiger is dan heroïne, kost per flesje 340 euro. ‘Shoppers’ ontfutselen bij artsen, meestal tijdens de diensten, recepten. Dienstapotheken hebben niet altijd medicatiehistorie van de patiënt, zodat de apothekers niet kunnen signa-leren of het recept onterecht is verkregen.

Delen