Trots en verlicht

Deze week werden er 62 schrapregels aangeboden aan minister Bruins. Ik ben trots dat onze minister, door een datum te noemen waarop hij resultaat wilde zien, het initiatief (Ont)Regel De Zorg omarmde. Blij dat de VvAA, Het Roer Moet Om, verschillende andere partijen en vele professionals in de zorg er met ondersteuning van een jonge garde en de Argumentenfabriek aan hebben getrokken. Het is zeer goed dat de minister aangaf dat er nog meerdere beroepsgroepen zullen volgen en de resultaten daadwerkelijk voor verlichting moeten zorgen.

Aan de registreerdrift en transparantie-overkill wordt een halt toegeroepen. Geweldig dat overbodig gebleken regels en controle tegen het licht worden gehouden. Natuurlijk zijn we er nog lang niet. Hoe gaat ieder er straks mee om? De consequenties zullen mensen/bedrijven raken. Hoe wordt hun verdienmodel? En zullen zorgverzekeraars echt het heft in handen van de professional laten? Zullen verenigingen daadwerkelijk rigoureus invoeren wat er is aangekaart? Of is het ijdele hoop en komen er in de toekomst nog meer regels bij?

Geweldig dat overbodig gebleken regels en controle tegen het licht worden gehouden

Stel je nu eens voor dat de vermindering van regels werkelijkheid wordt. Op de dag van de overhandiging van de schrapregels heb ik geprobeerd te werken vanuit die gedachte. Ik plaatste niet meer alle opmerkingen in het juiste software-hokje maar zorgde wel dat ik belangrijke zaken noteerde. Wat er gebeurde was dat er meer tijd kwam voor de patiënt. Ik voelde niet de hete adem in de nek van controles. In mijn hoofd kwam ruimte voor verdieping en vernieuwing en de laptop ging ’s avonds eerder dicht.

Ik hoop dat zorgverzekeraars ook de voordelen inzien voor de patiënt. Dat ze de zorg monitoren en faciliteren, maar de argwaan loslaten en de geleverde zorg bij de inkoop op waarde schatten. Ik ben trots op allen die dit proces op de kaart hebben gezet en gekeken hebben wat echt belangrijk is. Natuurlijk ben ik niet zo naïef te denken dat de zorgwereld deze week helemaal is veranderd. Nee, maar er is wel duidelijk een begin gemaakt. De signalen van de patiënten zijn opgepikt. Zij riepen ook minder blikken op het scherm. En het dubbel noteren van zaken moet afgelopen zijn. De verbeterde software was steeds een reden om te zeggen dat we het gemakkelijker kregen, maar niets bleek minder waar.

Als er daadwerkelijk geschrapt wordt, kan onze tijd beter besteed worden

De gedachte zal nog lang vastgeroest zitten dat we zaken moeten van het systeem, moeten van zorgverzekeraars, van ministerie of beroepsvereniging. De essentiële regels zullen ook in stand blijven maar verminderen. Ik heb stellig de indruk dat het woord ‘moeten’ gaat veranderen in ‘willen’ en dat we vanuit intrinsieke motivatie goede zorg leveren voor onze patiënt. Als er daadwerkelijk geschrapt wordt, kan onze tijd beter besteed worden.

Ik verwacht veel cynische opvattingen in de trant van … we moeten het nog zien! Dat begrijp ik goed. Men zegt dat het zelfs nog enkele jaren kan duren. Laten we echter nu doorpakken. Zodat we kunnen werken als ontspannen en gedreven professionals die alleen registreren wat nodig is en maatwerk leveren voor diegene met zijn of haar specifieke zorgvraag. Hopelijk vermindert dan het keurslijf en vermeerdert de werkvreugde.

Ik heb alvast een geweldige werkdag gehad.

Delen