Uit de oude doos XXI

November is voor velen een saaie maand. Maar de kerstborrels en nieuwjaarsrecepties zijn niet heel ver weg meer. Gezellige feestjes, maar ook berucht als het over alcohol en verkeer gaat. Gelukkig neemt het aantal daaraan gerelateerde ongelukken jaarlijks af. De bekende BOB-campagnes lijken aan die reductie bij te dragen. In de laatste slogan daarvan heeft een ‘100% BOB 0% op’. Geen druppel alcohol als je moet rijden, de absolute nullijn.

Recept

Voor dat standpunt waren 45 jaar geleden ook al de nodige voorstanders te vinden. Dat blijkt uit een artikel in Arts en Auto uit 1969. Het is een verslag van een bijeenkomst van het Verbond voor Veilig Verkeer in het kader van hun actie Glaasje op? Laat je rijden! Een aantal sprekers geeft daarbij zijn visie op alcohol in het verkeer.

Lijnrecht tegenover de meerderheid die vindt dat je je na één glaasje op al moet láten rijden, staat professor Wouter Buikhuisen, criminoloog. Hij meent dat je automobilisten beter kunt voorlichten over hóe je moet drinken om niet onder invloed te raken: “Zorg steeds dat U een goed gevulde maag hebt, drink nooit meer dan 1 glaasje per uur en nooit meer dan 4 per avond.” Die ‘vuistregels’ staan ook in een foldertje uit die tijd. Maar dat Recept voor veilig rijden komt niet van Buikhuisen. Het werd in de decembermaand in de lokale horeca uitgedeeld door de gemeentepolitie van Epe.

Delen