Van de stroom af

Eind vorige week liet minister Ernst Kuipers al blijken dat hij met het ‘omarmen’ van het RVS-advies Met de stroom mee niet bedoelt dat hij praktisch gezien ook maar iets gaat doen met de daarin verwoorde adviezen. Inmiddels zwelt de stroom kritiek aan.

Hoogleraar economie Wim Groot slaat daarbij de plank mis door te stellen dat, als het aan de RVS ligt, de vrije artsenkeuze volledig verdwijnt. (Afgezien daarvan is de zin: ‘Als je niet tevreden bent over je huisarts, kun je op zoek gaan naar een andere’ wel een beetje een gotspe met de huidige situatie in de huisartsenzorg, maar dit terzijde.)

‘De oplossingen waarmee de Raad komt, gaan goeddeels voorbij aan de onderliggende problemen’

Meer to the point zijn economen Xander Koolman en Marcel Canoy die ongezouten hun kritiek leveren op de oplossingen waarmee de Raad komt om de bestaande problemen in de zorg aan te pakken. Die gaan goeddeels voorbij aan de onderliggende problemen, stellen zij. Die liggen deels niet in de zorg maar in de maatschappij (denk: armoedebeleid) en kunnen dus ook niet met aanpassingen van het stelsel worden opgelost.

Minstens zo scherp is Anthony Stigter van VNO-NCW & MKB Nederland. Net als Kuipers eerder vorige week feitelijk al deed, stelt ook Stigter dat de RVS zichzelf ‘met dit soort politieke aanbevelingen’ (de nominale zorgpremie verlagen en de inkomensafhankelijke premie verhogen) buitenspel zet.

De vraag of ze dit in de coalitieonderhandelingen voor een volgend kabinet ook doet, blijft vooralsnog onbeantwoord. Wel zijn tegen die tijd ongetwijfeld weer talloze nieuwe adviezen verschenen.

Delen