Veranderde huisarts/veranderde patiënt

De huisartsenzorg is veranderd sinds de coronapandemie concludeert Nivel op basis van onderzoek. Maar is de huisartsenzorg daarmee ook veranderd door de coronapandemie? Die vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden.  

Duidelijk is dat de huisartsen heel veel op hun bord hebben gekregen de afgelopen paar jaar. Té veel, volgens de grote groep huisartsen die zich op 1 juli jongsleden verzamelde op het Haagse Malieveld. De reacties onder het Medisch Contact-nieuwsbericht over de coronaherhaalprik en de verwachte rol van de huisarts hierin, liegen er ook niet om. De strekking van die reacties is: het is schoon genoeg geweest en we pikken het niet langer. 

‘Is alleen de huisartsenzorg veranderd door de coronapandemie of zijn ook de patiënten erdoor veranderd?’ 

Maar toch: is alleen de huisartsenzorg veranderd door de coronapandemie of zijn ook de patiënten erdoor veranderd? Dat huisartsen nog steeds minder visites afleggen zegt zeker iets over hun werkdruk. Maar aan de andere kant zien we ook dat consulten korter zijn dan voor de coronatijd en vaker telefonisch of per mail plaatsvinden. Patiënten komen minder vaak op consult voor klachten die niet zo urgent zijn. Deze laatste twee zaken kunnen ook betekenen dat patiënten meer begrip hebben gekregen voor de werkdruk van huisartsen, dat ze zelf de voordelen van telefonisch of mailcontact inzien, of dat thuisarts.nl goed zijn werk doet.  

Nivel zegt dat het belangrijk is goed uit te zoeken wat precies de oorzaak is van de geschetste verandering. Dat is het zeker. De kans dat dit meer dan één oorzaak is, lijkt reëel. 

Delen