Vergeet het maar

CDA-Tweede kamerlid Joba van den Berg wil dat minister Ernst Kuipers het wettelijk mogelijk maakt om voor softwareleveranciers aan de zorg de winstmarge te maximaliseren. Ze doet dit voorstel naar aanleiding van een marktverkenning van KPMG die laat zien dat sommige EPD-leveranciers buitengewoon gezonde winstmarges hebben.

Ziekenhuisbestuurder Maurice van den Bosch stelde in reactie op die marktverkenning dat die winstmarges maatschappelijk niet uit te leggen zijn en Van den Berg is dit blijkbaar met hem eens. Dat mag natuurlijk, maar het is nog geen reden om dergelijke marges bij wet onmogelijk te maken. Beiden gaan voorbij aan het feit dat EPD-leveranciers in tegenstelling tot ziekenhuizen geen nutsbedrijven zijn. Het zijn marktpartijen en die mogen vragen wat de gek ervoor geeft.

‘De ziekenhuizen hebben de hoge winstmarges die EPD-leveranciers ontvangen zelf laten gebeuren’

Het échte probleem is dat de ziekenhuizen hun afdelingen inkoop decennialang als een kostenpost hebben gezien. Dit heeft de professionalisering van de inkoopfunctie in de zorg enorm in de weg gestaan. Met andere woorden: de ziekenhuizen hebben het laten gebeuren. Als ze akkoord zijn gegaan met aanschaf van systemen waarop bedrijven een zo forse winstmarge maken, is dat in de eerste plaats te wijten aan henzelf. Dat hoeft de minister niet voor ze op te lossen.

Delen