Verhoging van Nza-tarieven

Vanwege de hoge inflatie verhoogt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingen voor 2023 voor de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Het ministerie van VWS deed hiertoe een specifiek verzoek.

Per zorgsector en soms ook binnen een zorgsector kan de vertaling van deze aanpassingen een andere uitkomst geven. Met een informatiekaart maakt de NZa inzichtelijk welke indexcijfers zij hanteren en hoe de tariefaanpassingen er per sector in grote lijnen uitzien.

Ook spreekt de NZa het vertrouwen uit dat voor de zorgvormen waarvoor de zorgautoriteit geen tarieven vaststelt, de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder de stijging van de prijsindexcijfers op een passende manier vertalen in hun afspraken.

Niet voor alle zorgaanbieders leidt de verhoging dus automatisch tot een hogere vergoeding. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor zorgaanbieders die een overeenkomst met een zorgverzekeraar hebben of sluiten waarin de vergoedingen niet rechtstreeks aan de NZa-tarieven zijn gekoppeld, maar bijvoorbeeld aan een vast tarief.

Dat vaste tarief zal na deze indexering door de NZa niet vanzelf wijzigen.

Delen