Vervanging VAR

Een modelovereenkomst per sector moet volgend jaar de VAR gaan vervangen. Maar nog niet voor alle sectoren en beroepsgroepen is er een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst.

Tekst: Andrea Linschoten | Beeld: Shutterstock

 

De VAR (Verklaring Arbeids-relatie) is destijds in het leven geroepen omdat de Belastingdienst zeker wil weten dat mensen die ingehuurd worden, werkelijk zelfstandig zijn. In dat geval hoeft de opdrachtgever namelijk geen loonheffing en sociale premies in te houden. Maar volgens de politiek werkt het VAR-systeem verkapte dienstverbanden in de hand. Daarom wil staatssecretaris Wiebes van Financiën een alternatief. Na het overwegen van verschillende opties is gekozen voor het werken met per sector goedgekeurde modelovereenkomsten.

Wetsvoorstel
Stemt de Eerste Kamer met het wetsvoorstel in (nog niet bekend bij het ter perse gaan van dit nummer), dan gaat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties waarschijnlijk per 1 april 2016 in en vervallen de lopende VAR-beschikkingen. Actuele berichtgeving kunt u volgen via ons dossier Ondernemen.

Het is de bedoeling dat elke sector zelf een modelovereenkomst opstelt, waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers hun afspraken kunnen vastleggen (bijvoorbeeld praktijkhouder en waarnemer of praktijkmedewerker). De Belastingdienst beoordeelt de modelovereenkomst en publiceert deze na goedkeuring op zijn site. Iedereen die deze overeenkomst gebruikt en er in de praktijk ook naar werkt, hoeft geen rekening te houden met loonbelasting en sociale premies.

Verloskundigen
De zorgsector werkt hard aan model-overeenkomsten per beroepsgroep. De verloskundigen hadden als eerste in de eerstelijnszorg een goedgekeurde overeenkomst online beschikbaar. Een aantal andere beroepsgroepen staat op het punt een modelovereenkomst in te dienen voor goedkeuring, of heeft dit net gedaan. Naar verwachting is voor de meeste beroepsgroepen de ko-mende twee weken een goedgekeurde overeenkomst beschikbaar.

Veel initiatieven komen van de betreffende beroepsorganisatie, in een samen-werkingsverband met VvAA, die niet alleen expertise inbrengt maar ook korte lijnen heeft met de projectgroep van de Belastingdienst. Verder zit VvAA in de landelijke klankbordgroep, waar de grote sociale partijen en koepels, zoals MKB-Nederland en VNO-NCW en ZZP-Nederland elkaar spreken over de implementatie van de nieuwe wetgeving.

Erik van Dam, senior adviseur bij VvAA Kennismanagement en Netwerken, is tevreden over de samenwerking met de Belastingdienst. “We willen graag dat er voor iedereen een goedgekeurde modelovereenkomst beschikbaar is. Doordat wij nu samen met de beroepsgroepen overeenkomsten ontwikkelen en aanbieden bij de Belastingdienst, kan de procedure sneller verlopen.” Van Dam stelt dat het nodig is dat zowel opdrachtgevers als zelfstandigen snel zekerheid krijgen. “Wanneer een beroepsgroep nog geen goedgekeurde overeenkomst heeft, bestaat de kans dat opdrachtgevers wachten met het inhuren van zelfstandige collega’s. Dat moeten we voorkomen.”

Overeenkomst per functie
Er zitten wel haken en ogen aan het opstellen van een modelovereenkomst. In veel sectoren is het moeilijk om één modelovereenkomst te maken die recht doet aan de verschillende functies die zelfstandigen uitoefenen. Daarom klinkt ook de roep naar een modelovereenkomst per functie.

In de zorg is hier ook aandacht voor. Van Dam: “Er is natuurlijk een verschil tussen een praktijkwaarnemer (een pure vervanger) en een praktijkmedewerker (die helpt extra zorgvraag in de praktijk op te vangen). Bij de laatste vorm zijn net wat andere afspraken nodig om de zelfstandigheid te waarborgen. Daarom dienen wij de modelovereenkomsten voor iedere beroepsgroep steeds in met twee varianten.”

Delen