Vervolg (Ont)Regelmonitor

Begin maart is de Nationale (Ont)Regelmonitor weer van start gegaan. Hiermee maakt VvAA inzichtelijk in hoeverre zorgprofessionals daadwerkelijk minder regeldruk ervaren in hun dagelijkse praktijk.

Drie jaar geleden startte (Ont)Regel de Zorg omdat zorgverleners te veel tijd kwijt waren aan onnodige administratie. De resultaten van de monitor worden gedeeld met media, stakeholders in de zorg en de politiek. Volgend jaar staan de verkiezingen voor de deur; met deelname aan deze monitor kunnen zorgprofessionals een signaal afgeven richting de politiek. 

De monitor is aangevuld met een aantal vragen over de voortgang van het Ontregelproces, zodat inzichtelijk wordt waar de meeste vooruitgang is geboekt en waar kansen liggen voor de toekomst. Zorgprofes-

sionals kunnen de monitor invullen tot en met 28 maart 2020. Eind april worden de resultaten bekendgemaakt. 

Meer informatie en invullen op: ontregelmonitor.nl

Delen