Succes VvAA tegen terugvordering CQ-index fysio’s

VvAA Juridisch advies en rechtsbijstand (JAR) heeft voor een aantal fysiotherapeut-leden succesvol de belangen behartigd inzake een CQ-terugvordering van Zilveren Kruis/Achmea.

Deze zorgverzekeraar heeft getoetst of fysiotherapiepraktijken in de jaren 2012-2014 hebben voldaan aan de voorwaarden van de continue CQ-index, de methodiek om klantervaringen in de zorg te meten. Voor sommige praktijken leidde deze controle tot een terugvordering, die door JAR als ‘onredelijk’ wordt bestempeld.

Juridisch adviseur Katrijn van Berkum legt uit: “Zonder waarschuwing vooraf verzond Zilveren Kruis in 2015 de terugvordering over 2012. Bovendien lijkt het heffen van een terugvordering een buitenproportionele maatregel als fysiotherapeuten ook op andere wijze kunnen aantonen dat de praktijk een goede klanttevredenheid heeft en deze op regelmatige basis is gemonitord. Met andere woorden: als fysiotherapeuten kunnen aantonen dat zij zich hebben ingespannen om de afspraken na te komen, maar daar niet in zijn geslaagd door onvoorziene omstandigheden, dan zou dit moeten worden meegewogen.”

Fysiotherapeut-leden van VvAA die de terugvordering onder protest hebben betaald, hebben nadat zij verweer voerden het betaalde bedrag teruggekregen. “Wie de terugvordering heeft betaald zonder protest heeft juridisch een slechtere positie”, zegt Van Berkum. “Maar in alle gevallen geldt dat de definitieve uitkomst afhankelijk zal zijn van de specifieke casus.” Voor VvAA-leden die nog niet hebben betaald en verweer voerden is de terugvordering komen te vervallen.

Leden die zijn of nog worden geconfronteerd met een terugvordering van Zilveren Kruis/Achmea worden door JAR geadviseerd contact op te nemen met de Juridische helpdesk van VvAA om de mogelijkheden van verweer te bespreken. Ook wanneer zij de terugvordering al hebben betaald, maar twijfelen aan de redelijkheid daarvan, raadt JAR aan contact op te nemen met de helpdesk.

Zilveren Kruis heeft aangekondigd in 2017 de regeldruk te verminderen en de overeenkomsten te vereenvoudigden. Zo zal onder meer voor de Basisovereenkomst de CQ-index komen te vervallen.

De Juridische helpdesk van VvAA is bereikbaar op 030 247 49 99.

Delen