Visiedocument Optimaal functioneren

Medisch specialisten kunnen door elkaar beter te ondersteunen en vaker aan te spreken de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor patiënten verder verbeteren. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de wetenschappelijke verenigingen pleiten daarom voor een aanscherping van verschillende afspraken en verbeterinstrumenten, zoals de kwaliteitsvisitaties. Deze voorstellen staan in het visiedocument Optimaal functioneren van medisch specialisten dat vandaag is gepubliceerd.

 

De medisch specialisten stellen voorop dat patiënten worden geholpen door een optimaal functionerende arts. Het document benadrukt dat medisch specialisten zich open en toetsbaar moeten opstellen en leren van kritiek, om zo hun functioneren telkens te verbeteren. Daartoe nemen medisch specialisten deel aan methoden van reflectie zoals IFMS (individueel functioneren medisch specialist) en gaan zij een persoonlijk ontwikkelplan bijhouden. Als er bij een medisch specialist sprake is van minder optimaal functioneren, dan moeten collega’s hem daarop aanspreken.

Lees verder op oms.nl.

visiedocument-optimaal-functioneren

download hier het visiedocument.

Delen