Voorbij de protocollen

Jonge zorgprofessionals maken zich hard voor een toekomst met coachende zorgverleners. Binnen de Werkgroep Zorg 2025 hebben ze hun ideaalbeeld geformuleerd: een zorgprofessional die oog heeft voor de individuele wensen van de patiënt. Emilie Gieling hoopt dat de ideeën zich als een olievlek verspreiden.

Tekst: Anouk Brinkman | Beeld: Piroschka van de Wouw/DB

Coaching – who cares?  Het is een opvallende titel die de groep jonge zorgprofessionals in opleiding heeft toebedeeld aan hun onlangs verschenen rapport. Want zorgverleners die naast hun medische expertise steeds meer een coachende rol innemen ten opzichte van de patiënt; zit de beroepsgroep daar wel op te wachten? Dat is de vraag, vooral als zoiets tijd gaat kosten, wat in de wereld van marktwerking een schaars goed is.

Lees verder (pdf).

03-2015p026-027

Delen