voorlopig definitief

De website www.hetnieuwemca.nl was gisteren uit de lucht. Vanwege onderhoud of capaciteitsproblemen, lazen we als enige informatie. Maar de werkelijke reden was natuurlijk: omdat voortzetting geen nut meer heeft. De site was opgezet door de gemeente Heerhugowaard, die hoopte hiermee de discussie over de nieuwbouwlocatie van Noordwest Ziekenhuisgroep (in de volksmond MCA) in zijn eigen voordeel te beslechten. Maar helaas voor Heerhugowaard, het ziekenhuis maakt nu bekend te kiezen voor vernieuwbouw op de bestaande locatie in Alkmaar.

Hiermee komt eindelijk een einde aan een soap die meer dan vijf jaar heeft geduurd en waarin gezondheidseconoom Guus Schrijvers drie jaar geleden al waarschuwde dat nieuwbouw in Heerhugowaard op een financieel debacle zou uitlopen. Uit het persbericht van gisteren leren we dat van de oorspronkelijke plannen van toenmalig bestuurder Harry Luik om een regionaal topklinisch interventiecentrum te ontwikkelen niets is overgebleven. Het wordt gewoon veertien jaar (2018 tot 2032) een bouwput. Alle huidige gebouwen zullen in die veertien jaar gefaseerd vervangen worden door nieuwbouw. “Dit is financieel de enig haalbare optie”, zegt de huidige bestuursvoorzitter Joop Hendriks, die hiermee laat zien meer realiteitszin te bezitten dan zijn voorganger.

Maar is de soap hiermee echt definitief afgelopen? Uit het persbericht blijkt dat op dit moment eigenlijk alleen de eerste bouwfase – vervanging van het OK-complex, de SEH en de IC door nieuwbouw – concreet is en dat de rest nog moet worden uitgewerkt tot een definitief plan van aanpak. Misschien is het een idee voor Hendriks om het woord ‘definitief’ te vervangen door ‘flexibel’. De discussie van de afgelopen jaren heeft laten zien hoezeer steeds weer aanpassing van de beoogde plannen aan het snel veranderende ziekenhuislandschap nodig was. Dat zal tussen nu en 2032 niet anders zijn

Delen