Voorwaarts

De invoering van integrale bekostiging in de geboortezorg is al geruime tijd voer voor felle discussie. In een aantal gevallen lukt het om tot goede samenwerkingsafspraken over deze zorg te komen, die dan ook inderdaad met integrale bekostiging worden beloond. Maar in andere gevallen zijn verloskundigen terughoudend omdat ze vrezen voor medicalisering van de geboortezorg en afbraak van de keuzevrijheid van zwangeren.

Overgaan op integrale geboortezorg dient daarom op vrijwillige basis te gebeuren, heeft de Tweede Kamer gesteld. Dit neemt niet weg dat het wel financieel gestimuleerd kan worden en dat dit een route is die zorgverzekeraars dus kunnen kiezen. Onwenselijk, vonden Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Nine Kooiman (SP). Maar minister Bruno Bruins van medische zorg is dit niet met hen eens. Integrale bekostiging stimuleren is iets anders dan het afdwingen, stelt hij, en daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Het is gewoon een vorm van wenselijk gedrag belonen.

Minister Bruins llijkt de lijn van zijn voorganger Schippers voort te zetten

Het is de tweede keer in korte tijd dat deze minister van zich laat horen in discussies over hoe binnen ons huidige zorgstelsel wordt gehandeld en specifiek over hoe de zorgverzekeraars zich hierin verhouden. En het is ook de tweede keer dat hij aangeeft geen moeite te hebben met hoe zij daarin handelen. De eerste indruk is dan ook dat we met Bruins een minister hebben die stappen voorwaarts wil zetten langs dezelfde lijn als zijn voorganger Edith Schippers, en met dezelfde vastberadenheid bovendien om zich hierbij niet te laten afleiden door bijzaken.

Delen