Voorzichtige reactie

Minister Ernst Kuipers (VWS) zegt te onderzoeken hoe het ministerie zorgaanbieders kan helpen in het versterken van hun onderhandelingspositie voor zorg-ict. De aanleiding hiertoe vormen Kamervragen van CDA’er Joba van den Berg.

Een van de dingen die Kuipers zegt te willen doen, is de Nederlandse markt meer aantrekkelijk en toegankelijk maken voor nieuwe aanbieders. Dat is theoretisch interessant, maar een ziekenhuis stapt niet zomaar over naar een ander EPD-systeem. Zijn plan om in te zetten op een open API-strategie, om interoperabiliteit tussen applicaties te vereenvoudigen, zou al heel veel kunnen betekenen zonder als ziekenhuis meteen die veel grotere stap te hoeven zetten.

‘Een ziekenhuis stapt niet zomaar over naar een ander EPD-systeem’

Over een eventuele aanpak van de winstmarges van de EPD-leveranciers, waarover recent veel te doen was , blijft Kuipers wat meer op de vlakte. “Het is aan zorgpartijen zelf om de juiste ict-producten tegen de juiste prijzen in te kopen”, schrijft hij hierover. Dat doen de betreffende zorgpartijen al jarenlang niet. Ziekenhuizen zijn (ook) op dit gebied nooit heel goed geweest in samenwerken. Maar afgezien daarvan, zelfs al zou de minister ingrijpen om de winstmarges van de EPD-aanbieders te beperken, wat zouden de ziekenhuizen daar dan mee opschieten? Een logisch antwoord van die aanbieders kan dan immers zijn in het producten- en dienstenpakket het onderscheid tussen wat basis is en waarvoor extra moet worden betaald wat op te schuiven. De markt doet zijn werk toch wel.

Delen