Vragen over verzuim bij COVID-19 blijven binnenstromen

Door COVID-19 vallen direct en indirect veel werknemers in de eerste lijn uit. Dat werkgevers niet altijd weten wat ze in welke situatie kunnen, mogen en moeten doen, blijkt wel uit het enorme aantal vragen dat binnenstroomt bij VvAA. 

Tekst: Martijn Reinink

Praktijkhouders die bij VvAA hun salarisadministratie hebben ondergebracht en daarbij een verzuimmodule afnemen (à 5 euro per medewerker per maand) kunnen onder andere ‘verzuimadvies’ inwinnen. En van die mogelijkheid maakt men massaal gebruik sinds COVID-19 in Nederland uitbrak. “De telefoon staat al ruim een jaar roodgloeiend”, vertelt VvAA-verzuimadviseur Nancy Kaya-Vermeulen. “Werkgevers vragen zich af wanneer ze een werknemer officieel kunnen ziekmelden en wanneer niet. Of ze willen weten hoe ze ermee om moeten gaan als iemand uit angst om besmet te raken niet wil komen werken.” 

Die laatste vraag werd met name in het begin van de pandemie geregeld gesteld. “Nu minder vaak”, zegt Kaya. “Maar het komt nog wel voor, bijvoorbeeld in de paramedische hoek waar zorgverleners nog niet zijn gevaccineerd.” Verder vragen werkgevers zich af of ze een beroep kunnen doen op de verzuimverzekeraar wanneer een werk-

nemer in quarantaine moet zónder dat diegene zelf ziek is. “Nee”, luidt het stellige antwoord van Kaya. “De arbodienst kijkt echt naar iemands klachten: is een werknemer zo ziek dat diegene ook pre-corona was thuisgebleven? Bij alleen een zere keel keert een verzekeraar niet uit, óók niet als iemand besmet is.”

Conflictsituaties 

Het valt Kaya op dat het ‘COVID-gerelateerde verzuim’ steeds vaker tot conflictsituaties leidt. “Werkgevers snappen wel dat ouders soms niet kunnen werken omdat de klas van hun kind weer in quarantaine moet, maar ze komen wel op een punt dat ze zeggen: ik ga het loon niet doorbetalen. Dat kan voor wrijving zorgen, al zien we in de meeste gevallen dat werknemers daar wel begrip voor hebben en bijvoorbeeld een vrije dag opnemen.”

Voor meer informatie over onder meer verzuim en loondoorbetaling: vvaa.nl/covid-19.

Delen