Verloskundigen kunnen inzet talentolk declareren

Vanaf 2023 kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden de inzet van een talentolk declareren. De NZa heeft hiervoor een prestatie gemaakt die zij kunnen declareren, naast een andere verloskundige of kraamzorgprestatie.

In 2012 is de landelijke financieringsregeling voor de inzet van talentolken in de zorg afgeschaft, maar voor verloskundigen en kraamverzorgenden heeft de NZa nu een aparte bekostiging in het leven geroepen. Voor de geboortezorg met vrije tarieven (de tweedelijns gynaecologie, obstetrie en de integrale geboortezorg) is er geen toeslagprestatie ingevoerd omdat ‘de vrije tarieven hiervoor al ruimte bieden’.

Het ministerie van VWS verkent momenteel de mogelijkheden voor een landelijke, zorgbrede oplossing voor de inzet van talentolken. De nieuwe toeslag in de eerstelijns verloskunde en kraamzorg is daarom van tijdelijke aard, zo geeft de NZa aan, tot deze zorgbrede oplossing er is.

Delen