Vrije artsenkeuze blijft behouden

De Eerste Kamer heeft dinsdag onverwacht het wetsvoorstel voor de inperking van de vrije artsenkeuze verworpen. Hierdoor kunnen patiënten ook in de toekomst zelf hun eigen  zorgverlener en -instelling blijven kiezen. Dit tot vreugde van de vele tegenstanders van dit wetsvoorstel, waaronder VvAA.

 

VvAA voerde samen met een groot aantal organisaties en medestanders campagne tegen dit voorstel. De organisatie voor medisch professionals stelt blij te zijn dat “een dergelijk fundamenteel recht voor iedere Nederlandse burger behouden blijft. Vanuit het perspectief van kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en met name voor het behoud van vertrouwen tussen patiënten en zorgverleners.”

Op haar website bedankt VvAA alle partijen die zich de afgelopen maanden hard maakten voor het behoud van de vrije artsenkeuze.

Zie voor meer berichtgeving rond dit wetsvoorstel ons dossier vrije artsenkeuze.

Delen