VvAA Bezielingsonderzoek 2019

Jongste generatie zorgverleners meest onder druk

Utrecht, 18 november 2019 – Van alle zorgverleners staat de mentale fitheid van de jongste generatie zorgverleners tot 35 jaar, het meest onder druk: ten opzichte van 2017 hebben zij meer last gekregen van burn-out klachten en worstelen zij eveneens vaker met de werk-privé situatie. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten uit de tweejaarlijkse ‘Quickscan Bezieling’ die onderzoeksbureau Triple i Human Capital dit najaar heeft uitgevoerd onder ruim 2000 zorgverleners, in opdracht van VvAA.

Van alle beroepsgroepen rapporteren de medisch specialisten de hoogste werkdruk, in combinatie met een toenemende disbalans tussen werk en privé. Gevraagd naar hun toekomstperspectief, geeft slechts een derde van de zorgverleners aan tot hun pensioen werkzaam te willen blijven in de zorg.

Met deze tweejaarlijkse quickscan houdt VvAA vinger aan de pols bij de bezieling – bevlogenheid – en werkstress van zorgverleners. Onder de 2029 zorgverleners die deelnamen aan het onderzoek, waren de medisch specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen en dierenartsen het best vertegenwoordigd. Het onderzoek laat zien dat de mentale energie van zorgverleners over tijd relatief stabiel is en zelfs een licht positieve trend vertoont. Ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse werknemer is de gemiddelde zorgverlener in Nederland meer bevlogen (15% versus 20%) en heeft hij of zij minder last van burn-out klachten (15% versus 12%).

Jongste generatie meest onder druk

Kijkend naar de verschillen tussen de leeftijdsgroepen, wordt duidelijk dat de ‘mentale energie’ van de jongste generatie zorgverleners anno 2019 het meest onder druk staat. Ten opzichte van 2017 is het aantal zorgverleners tot 35 jaar dat te kampen heeft met burn-out klachten, gestegen van 13% naar 20%. Dit percentage ligt daarmee 5% hoger dan de landelijke benchmark. De jongste leeftijdsgroepen (< 35 jaar en 36 – 45 jaar) hebben eveneens, meer dan voorheen en meer dan hun oudere collega’s, moeite met het vinden van de juiste balans tussen werk en privé: zo’n 18% van beide leeftijdsgroepen ondervindt hierin vaak of altijd problemen. De jongste groep zorgverleners (<35 jaar) ervaart bovendien de minste ‘regelruimte’, ofwel, autonomie op het werk: op een schaal van 1 tot 5 geven zij hun ‘regelruimte’ een 2,7, waar hun oudere collega’s uitkomen rond de 3,5. Ook al is de ervaren waardering van patiënten volgens alle zorgverleners gestegen, de jongste groep zorgverleners ervaart van alle leeftijdsgroepen de minste waardering. Tot slot is opvallend dat het taboe op ondersteuning door een coach het hoogst is onder de jongste generatie, terwijl zij er, van alle leeftijdsgroepen mogelijk het meest aan zouden kunnen hebben : 11% van de jongste groep zorgverleners geeft aan dat het werken aan je persoonlijke ontwikkeling met een coach, door zijn of haar collega’s wordt gezien als een zwaktebod.

Bevlogenheid, werkdruk, disbalans werk-privé

Over tijd zijn de medisch specialisten van alle beroepsgroepen het meest stabiel qua bevlogenheid. Van alle beroepsgroepen rapporteren zij echter wel de hoogste werkdruk én een stijgende disbalans tussen werk en privé. Deze disbalans vormt een zwaarwegende factor in het veroorzaken van burn-outklachten. Net als de huisartsen geven de medisch specialisten aan de minste regelruimte op het werk te ervaren. Onder huisartsen zet de stijgende lijn van de bevlogenheid verder door. Bij de fysiotherapeuten heeft er sinds 2017 een opvallende daling in de bevlogenheid plaatsgevonden: van 31% naar 18%. Het aantal fysio’s met burn-outklachten is echter met 1% gedaald.

Slechts een derde wil werken tot pensioen

Gevraagd naar de mate waarin de zorgverleners het werken in de zorgsector zouden aanraden, geeft ongeveer de helft van de zorgverleners aan het werken in de zorgsector aan te raden aan jonge mensen. Ten aanzien van hun eigen loopbaan in de zorg, geeft slechts een derde van alle zorgverleners – met uitzondering van de tandartsen (50%) – aan tot het pensioen te willen werken. De jongste generatie is hierin het minst positief.

20 november: kick-off nieuwe beweging van jonge dokters

De Jonge Specialist, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de  Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) en VvAA ondernemen al actie op de punten die onder meer in dit bezielingsonderzoek aan de orde komen. Zij lanceren woensdagavond 20 november a.s. een nieuwe beweging van jonge dokters. Centraal binnen die beweging staan oplossingen op het gebied van werkplezier, mentaal fit zijn en blijven en méér tijd voor de patiënt. Actie is vereist, aldus de initiatiefnemers. Het welzijn van artsen is cruciaal voor het leveren van goede en veilige zorg. Daarom staat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) eveneens achter dit initiatief.

Delen