VvAA retourneert 11,4 miljoen

Leden die via VvAA een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten – vóór het provisieverbod van 1 januari 2013 – krijgen gezamenlijk 11,4 miljoen euro aan provisiekosten terug. 

 

Voor elke AOV-polis – afgesloten vóór 1 januari 2013 – rekent VvAA een bedrag van 275 euro voor beheer, advies en begeleiding. Dat bedrag brengt VvAA in mindering op de retourprovisie die de verzekeraar aan VvAA betaalt. VvAA vindt dat de provisie die zij als intermediair ontvangt van de verzekeraar ten goede moet komen aan de premiebetalers, namelijk de leden die hun verzekering via VvAA hebben afgesloten.

Dit is het elfde achtereenvolgende jaar dat VvAA provisiekosten aan de leden retourneert. Leden die na 1 januari een AOV via VvAA hebben afgesloten, krijgen geen retourprovisie, omdat VvAA op die verzekeringen geen provisie meer ontvangt. Leden betalen in dat geval een lagere premie voor hun verzekering, voor advies en beheer betalen zij separaat.

Voor meer informatie over de VvAA’s AOV-dienstverlening, klik hier.

Delen