VvAA ondersteunt substitutie

VvAA voor Zorgondernemingen en het Jan van Es Instituut gaan samenwerken om substitutie in de zorg te ondersteunen.

Zorg aan patiënten kan efficiënter, goedkoper en dichter bij de patiënt worden georganiseerd. Maar de zorgverschuiving van de tweede naar de eerste (of zelfs de nulde) lijn komt nog moeizaam van de grond. Voor veel zorgprofessionals blijft het nog een abstract onderwerp. Onder meer door het laten zien van good practices wil VvAA zorgondernemingen handvatten bieden om hiervoor initiatieven te ontwikkelen. Op het Substitutie Congres komend voorjaar zullen veel goede voorbeelden de revue passeren.

Het Jan van Es Instituut is als kenniscentrum voor de geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg al geruime tijd bezig met het thema substitutie. VvAA voor Zorgondernemingen adviseert met name tweedelijns zorgondernemingen op strategisch en operationeel vlak; daarbij komen steeds vaker substitutievraagstukken aan de orde. Meer informatie via vvaa.nl/zorgondernemingen

Delen