VvAA Servicedesk Verzekeren

Sinds april benadert VvAA actief alle leden die verzekeringen en overige diensten hebben afgesloten, om te onderzoeken of leden voor de juiste risico’s zijn verzekerd en niet over- of onderverzekerd zijn. 

 

 

Als adviseur/bemiddelaar in financiële diensten moet VvAA zorgplicht betrachten vanuit de Wet op het financieel toezicht en vanuit het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in: de leden tijdig informeren over de gevolgen van wijzigingen in de wet- en regelgeving en polisvoorwaarden, de belangen van de leden bewaken in haar verzekeringsportefeuilles en ervoor zorgen dat advies past bij de persoonlijke omstandigheden van de leden.

 

Delen