VvAA steunt NMT in tariefbezwaar

Tandartsenkoepel NMT maakt bezwaar tegen het maximumtarief in de Tariefbeschikking Tandheelkundige Zorg. VvAA is positief, de NZa wacht af.  

 

 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet het bezwaar van tandartsenkoepel NMT tegen de maximumtarieven in de Tariefbeschikking Tandheelkundige Zorg bij de NZa met belangstelling tegemoet. NZa-woordvoerder Natasja Wijnbeek: “Eerder heeft een Nederlandse rechter gezegd dat kostendekkende tarieven voor vrije vestiging niet in de weg staan.” Edwin Brugman, directeur Kennis & Netwerken bij VvAA, ziet dat anders: “De indruk die de NZa wekt, namelijk dat de rechter de bemoeienis van de NZa zorgvuldig heeft beoordeeld op de rechtvaardigheid ervan, is onjuist. De bestuursrechter toetst besluiten van de NZa namelijk slechts marginaal. Daarom is het goed dat de NMT deze principiële discussie bij de hoogste
rechter nogmaals agendeert.”

Tandartsenkoepel NMT tekende recent bezwaar aan tegen de maximumtarieven, omdat het van mening is dat het grootste deel van de mondzorg privaat gefinancierd is en buiten de basisverzekering en de AWBZ valt. Hierdoor zouden de maximumtarieven voor het geprivatiseerde deel in strijd zijn met het Europese recht. De NMT wil dit standpunt daarom voorleggen aan het Europese Hof van Justitie.

Delen