Welles/nietes

Opnieuw is het Catharina-ziekenhuis in het nieuws en opnieuw vormen interne problemen de aanleiding. Aan de ene kant staan de vier vakbonden Abvakabo FNV, FBZ, NU’91 en CNV Publieke Zaak, die een brandbrief stuurden naar de raad van toezicht van het ziekenhuis. Ze stellen dat de angstcultuur in het ziekenhuis ‘ongezonde vormen’ begint aan te nemen. Jacob Riepe van CNV noemt het ziekenhuis al jaren een moeilijke werkgever.

Aan de andere kant staat het bestuur van het ziekenhuis. Dit stelt dat er niets aan de hand is. Er is geen sprake van een angstcultuur, incidenten worden in een open cultuur besproken. Sterker nog: in een tevredenheidsonderzoek gaf het personeel het ziekenhuis een 7,4 en 85 procent zou het ziekenhuis aanbevelen als werkgever.

Riepe werd geïnterviewd door BNR, maar hoewel hij hierin terecht te hoop loopt tegen het heimelijk filmen van ziekenhuispersoneel, noemt hij feitelijk nauwelijks concrete aanwijzingen voor het bestaan van een angstcultuur. Zijn betoog komt er voornamelijk op neer dat het misschien handig is eens een keer een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar wat er in het ziekenhuis gebeurt, maar over waarnaar dan precies blijft hij vaag.

Toch kan het bestuur het zich niet veroorloven zich te verschuilen achter die cijfers uit het tevredenheidsonderzoek. “Het ziekenhuis heeft in ieder geval een reputatieprobleem”, concludeert de BNR-interviewer. Dat is beslist waar en het is bovendien verre van nieuw. In een ziekenhuis dat in slechts enkele jaren tijd met een paar forse problemen in het nieuws kwam is toch echt wel wat aan de hand. Riepe benadrukt dat de zorg “echt nog wel prima in orde” is. Het is de vraag hoe lang dit voor de patiënten nog voldoende is om het ziekenhuis te blijven vertrouwen als zorgaanbieder.

Delen