Werkgroep

Het onderwerp ouderen staat sinds de presentatie van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen prominent op de politieke agenda en daar gaat het voorlopig ook niet meer vanaf. Zeker niet nu ook nog een Taskforce wonen en zorg in het leven is geroepen, die de komende twee jaar lokale partners gaat ondersteunen bij het overbruggen van het gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.

Die lokale partners waarom het gaat – gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties – kunnen in veel gevallen nog steeds best een duwtje in de rug gebruiken om elkaar te vinden en structureel met elkaar te gaan samenwerken ten behoeve van de doelgroep. De manier waarop voorzitter Hans Adriani het verwoordt: “We leggen de lat hoog: we streven ernaar dat dit jaar in alle gemeenten een analyse wordt gemaakt van de woonzorgopgaven.” doet immers vermoeden dat dit nog lang niet overal in het land is gebeurd. En die analyse is wel de basis.

‘Taskforce Wonen en Zorg’ houdt onderwerp thuiswonende ouderen prominent op de agenda

Verderop in de berichtgeving zegt Adriani: “We zien bij veel bestuurders wel de wil om in actie te komen op dit thema, maar ze weten vaak niet hoe.” Dat is aardig van hem en misschien zelfs wel wat aardiger dan de praktijk in veel gevallen verdient. Maar je vangt nu eenmaal meer vliegen met stroop dan met azijn.

Het woord taskforce zal ongetwijfeld links en rechts wat smalende reacties uitlokken, het is een beetje een politiek buzzword tenslotte. Maar als het werk ervan zich vertaalt in hoe we een taskforce in gewoon Nederlands noemen – werkgroep – is het goed. Er moet wel wat werk verzet worden.

Delen