Werkkostenregeling jaar uitgesteld

De nieuwe werkkostenregeling die vastlegt welke vergoedingen bedrijven aan werknemers kunnen verstrekken, gaat pas op 1 januari 2015 in. Dat schrijft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer, meldt het Financieele Dagblad

 

 

Weekers buigt voor de kritiek op voorstellen om de werkkostenregeling voor bedrijven aan te passen. In de nieuwe regeling krijgen bedrijven naast enkele specifieke onbelaste vergoedingen een vrije ruimte van 1,5 procent van de loonsom. Die mogen ze gebruiken om naar eigen inzicht vergoedingen te verstrekken.

In de huidige opzet zorgt de nieuwe regeling echter nauwelijks voor verlichting van de administratieve lasten, waardoor vooral vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf ontevreden zijn over de regeling. De staatssecretaris wil extra tijd uittrekken om de nieuwe werkkostenregeling te vereenvoudigen, aldus het FD.

Donderdag maakte Weekers apart bekend dat de zogenoemde crisisheffing voor werkgevers wordt losgekoppeld van opnames uit de levensloopregeling. Over het werknemersinkomen van 2012 boven de anderhalve ton wordt in maart 2013 een extra toptarief van 16 procent geheven, door de werkgever te betalen.

Tegelijkertijd heeft het kabinet het fiscaal aantrekkelijk gemaakt om werknemers die hebben gespaard via de levensloopregeling, geld uit deze regeling te laten opnemen in 2013. Het idee was dat hiermee de consumptieve uitgaven worden gestimuleerd, wat een impuls geeft aan de economie.

 

Delen