Wet DBA op de lange baan

De handhaving op de Wet DBA is opnieuw uitgesteld. Tot in elk geval 1 juli 2018 hoeven opdrachtgevers en zzp’ers niet te vrezen voor naheffingen en boetes. Toch adviseert Erik van Dam van VvAA wel gebruik te maken van goedgekeurde DBA-modelovereenkomsten.

Tekst: Martijn Reinink

 

VvAA heeft zich altijd uitgesproken tegen de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), al voordat de wet op 1 mei 2016 werd ingevoerd als vervanging van de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR). Erik van Dam, senior-adviseur Kennismanagement en Netwerken van VvAA, maakt een vergelijking met het snelwegennet. “Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Daar moet je gericht wat aan doen. Maar met de Wet DBA doekt men de hele infrastructuur op. Terwijl die destijds weloverwogen is opgezet en grotendeels prima functioneert.”

‘Zeker in de eerste lijn functioneerde de VAR als goede, economische smeerolie’

Een aantal aanpassingen doorvoeren in de VAR-systematiek was volgens hem een veel betere oplossing geweest. “Zeker in de eerste lijn functioneerde de VAR als goede, economische smeerolie. Een huisarts of tandarts met een nieuwe praktijk, die overmorgen iemand nodig had, maar niet wist voor hoelang, kon gemakkelijk een zzp’er met VAR-verklaring inhuren. Een win-winsituatie. Voor de zzp’er was het namelijk door de fiscale faciliteiten profijtelijker dan werken in loondienst.” Van Dam merkt dat praktijkhouders door de Wet DBA terughoudender zijn geworden om met zzp’ers in zee te gaan. “Vanwege de onzekere financiële gevolgen. De fiscus kan immers, ondanks het gebruik van de DBA-modelovereenkomsten, achteraf alsnog loonbelasting en werknemerspremies opleggen.”

Niet passend bij huidige praktijk

Tot nu toe heeft de Belastingdienst dat nog niet gedaan. Sinds de invoering van de wet is handhaving keer op keer uitgesteld. “Dat is niet voor niets. De arbeidswetgeving past niet bij de huidige praktijk.” Ondertussen heeft VvAA, samen met verschillende beroepsorganisaties, wel DBA-modelovereenkomsten gemaakt. “We vinden het ondoordachte wetgeving, maar de wet is er nu eenmaal en dan kunnen we er maar beter voor zorgen dat onze leden goede, duidelijke overeenkomsten kunnen gebruiken.” Voor tandartsen, mondhygiënisten, dierenartsen en diverse paramedische beroepsgroepen zijn er inmiddels modelovereenkomsten beschikbaar, goedgekeurd door de Belastingdienst. Andere zijn in de maak.

‘Het uitstel is niet voor niets: de arbeidswetgeving past niet bij de huidige praktijk’

Maar zijn die overeenkomsten nog wel nodig, nu handhaving achterwege blijft? Komt van uitstel geen afstel? Demissionair SZW-minister Asscher heeft onlangs een rapport aan de Tweede Kamer aangeboden met tien beleidsalternatieven voor de beoordeling van arbeidsrelaties. “Het is afwachten wat het nieuwe kabinet gaat doen. Maar het is niet uit te sluiten dat handhaving nog langer wordt opgeschort of dat de Wet DBA wordt aangepast of zelfs vervangen.”

Desalniettemin adviseert Van Dam opdrachtgevers en zzp’ers wel gebruik te maken van de modelovereenkomsten. “Ze dienen namelijk nog een doel: voldoen aan de Wkkgz-eisen. Sinds 1 januari 2017 moeten samenwerkende zorgaanbieders schriftelijk vastleggen hoe zij de Wkkgz- verplichtingen invullen. In de modelovereenkomsten hebben we een Wkkgz-paragraaf opgenomen, waarmee ook VWS en de Belastingdienst kunnen leven.” De overeenkomsten zijn te vinden op belastingdienst.nl.

 

Delen