Zorgverzekeraars maken fraudecijfers 2021 bekend

In 2021 hebben zorgverzekeraars 1.053 fraudeonderzoeken afgerond. Bij 649 dossiers werd aangetoond dat er daadwerkelijk sprake was van fraude. Hiermee is een bedrag van 17 miljoen euro gemoeid.

Het grootste deel van die fraude komt voor rekening van de wijkverpleging (9,3 miljoen euro) en paramedische zorg (2,7 miljoen euro). Dat blijkt uit de Rapportage fraudebeheersing 2021 die Zorgverzekeraars Nederland afgelopen oktober naar buiten bracht. Vergeleken met een jaar eerder zijn er meer fraudeonderzoeken afgerond en is er vaker fraude vastgesteld, maar het totale bedrag aan ‘bewezen fraude’ is ten opzichte van 2020 gehalveerd.

Voor een analyse van de zorgverzekeraars en een toelichting op de cijfers kunt u de rapportage raadplegen via zn.nl. Een eerder in Arts en Auto gepubliceerd artikel over de impact van een fraudeonderzoek op zorgprofessionals die niets of onbewust iets fout hebben gedaan, leest u
via artsenauto.nl/onder-de-loep-van-de-zorgverzekeraar.

Delen