Wetsvoorstel WMG aangescherpt

De regering heeft het wetsvoorstel Wet Marktordening Gezondheidszorg ‘aangescherpt’,  meldt Zorgvisie. Als de kwaliteit van zorg door de ondergrens dreigt te zakken, dan mag de minister van VWS in het uiterste geval gebruik maken van de bevoegdheid om de organisatie op te splitsen.

 

Het wetsvoorstel bevat regelgeving voor de fusie-effectrapportage en geeft zorginstellingen de mogelijkheid om winst uit te keren aan ‘derden’. Gisteren stuurde minister Schippers het wetsvoorstel naar de nieuwe Tweede Kamer. Eind mei zijn deze onderwerpen door de toenmalige Tweede Kamer controversieel verklaard.

Verschillende partijen vragen wat er gebeurt als de doelstellingen uit de fusie-effectrapportage niet worden gehaald. Hierop geeft de minister geen antwoord. Ze gaat ervan uit dat een zorgvuldig besluitvormingsproces vooraf voldoende garantie biedt voor de kwaliteit van de zorgverlening. Negatieve gevolgen van eerdere fusies, zijn te wijten aan vooraf onvoldoende doordachte concentraties.

 

Delen