Win win?

Het RIVM en Roel Coutinho hebben zich met het propageren van de jaarlijkse griepprik niet schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Maar je mag, onder bepaalde voorwaarden, toch hardop zeggen van wel. Zo zou de uitspraak van de rechtbank in een kort geding tegen huisarts Hans van der Linde geduid kunnen worden.

 

Vorig jaar stelde huisarts Hans van der Linde dat RIVM-directeur Coutinho financiële belangen heeft bij griepvaccinproducenten en dat zijn organisatie dáárom zo veel propaganda maakt voor jaarlijkse seizoensgriepprikken, waarvan het medische nut volgens Van der Linde niet vaststaat. RIVM en Coutinho spanden een zaak aan wegens smaad. Van der Linde zou ‘ongegrond en welbewust’ het vertrouwen van de bevolking in het instituut schaden. En zonder dat vertrouwen kan het RIVM niet effectief optreden als er een echt gevaarlijke epidemie opduikt en de bevolking daartegen moet worden beschermd, aldus het RIVM.

De rechtbank in Middelburg geeft in haar uitspraak aan dat de uitlatingen over belangenverstrengeling van Van der Linde onjuist zijn. Maar omdat hij zijn uitspraken deed in het kader van het publieke debat over de (on)wenselijkheid van griepprikken, heeft hij “de grenzen van het betamelijke niet overschreden” en niet onrechtmatig gehandeld, aldus de rechtbank.

Het RIVM is tevreden met het genuanceerde oordeel van de rechter. Het feit dat de rechter heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van belangenverstrengeling is voor het RIVM erg belangrijk. Het RIVM legt zich neer bij de rechterlijke uitspraak dat dergelijke uitlatingen binnen het publieke debat wel toelaatbaar zijn.

Naar de volledige uitspraak.

 

Delen