Windkracht 12

De Nederlandse Zorgautoriteit constateert dat de coronapandemie ons heeft geleerd dat passende zorg mogelijk is, maar ook nodig. De landelijke beweging Ouder Worden 2040 onderstreept dit laatste door te stellen dat alle ingrediënten aanwezig zijn voor een perfecte storm.

Sluit ramen en deuren, zet de radio aan en wacht op bericht van uw overheid? Nee, kom in actie, zeggen zowel de NZa als Ouder Worden 2040. De NZa stelt dat de urgentie om door te gaan op de weg die gedurende de coronapandemie is ingeslagen groter is dan ooit. Ze is daarom in gesprek met ‘het veld’ om een beweging op gang te brengen die ons moet helpen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit in het licht van de oplopende zorgkosten, de stijgende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt.

‘We spelen zelf een rol in de vraag hoe somber de toekomst van de zorg zal zijn’

Ouder Worden 2040 voegt daaraan nog een element toe: veroudering. Die heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheidszorg, maar ook voor de woningmarkt, arbeidsmarkt, opleidingen, pensioenen en maatschappelijke participatie. En ze maakt ook concreet wat we onder ‘het veld’ moeten verstaan. Ze stelt dat er een breed gedragen visie moet komen op de toekomst van ouder worden, en de partijen die daarin een rol spelen zijn zorgaanbieders, zorgverzekeraars, banken, experts en: burgers. Wij dus.

Na de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid  hebben we hiermee wederom een gezaghebbende partij die zegt dat we ook zelf een rol spelen in de vraag hoe somber onze toekomst wordt. Voor het effect van de hoogst bestaande windkracht – twaalf – had Francis Beaufort maar één woord nodig: verwoestend. De verantwoordelijkheid om dat niet te laten gebeuren, wil je niet aan anderen overlaten.

Delen