www.minimumkwaliteitsnormen.nl

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de wetenschappelijke verenigingen hebben de website www.minimumkwaliteitsnormen.nl gelanceerd. Op de site wordt openheid van zaken gegeven over de kwaliteitsnormen waar zorginstellingen aan moeten voldoen. 

 

Het overzicht laat zien welke ziekenhuizen aan de gestelde minimum kwaliteitsnormen voldoen. De normen hebben betrekking op specifieke hoog-complexe ingrepen en dus niet op de totale zorg van de betreffende diagnose. Patiënten, in de ziekenhuizen die deze ingrepen niet verrichten, worden hiervoor dan doorverwezen naar de ziekenhuizen waarmee wordt samengewerkt. Het voor- en na-traject kan wel in de verwijzende ziekenhuizen plaatsvinden.

Delen