Zin in zorg – Druk bezig

Vijf teams met jonge artsen werken in het kader van Zin in Zorg tot het eindevenement op 27 november hard aan hun plannen voor meer werkplezier en de preventie van burn-outs. 

Tekst: Andrea Linschoten | Beeld: Zin in Zorg

Vanuit verschillende invalshoeken zijn vijf teams met jonge artsen hard aan het werk om de randvoorwaarden voor meer werkplezier te verbeteren. 

Ellen Mooren (team 1, Meer inspraak in de organisatie en mentorschap): “We hebben een plan opgesteld hoe je met een raad van bestuur in gesprek kunt gaan. Een nieuw inzicht is dat je voor meer invloed ook andere contacten kunt leggen, zoals met het leerhuis, P&O of ICT. Begin november vertellen drie artsen (o.a. longarts Sander de Hosson) in filmpjes op sociale media over mentorschap, om zo anderen medisch specialisten te inspireren.”

Sharleen Roerdink (team 2, Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling): “Ons team heeft filmpjes gemaakt waarin de teamleden, maar ook ervaren artsen, vertellen wat intervisie hun oplevert. Daarnaast hebben we via een vragenlijst zicht gekregen op waar intervisie al wordt aangeboden. En we hebben een praktisch stappenplan gemaakt om intervisie op te zetten in de eigen instelling.”

Bernice Wieland (Team 3, Mens achter de dokter): “We werken aan een handleiding om elke dag een check-in te houden met je team, met ook aandacht voor privézaken. Verder hebben we voor de eindpresentatie een mini-docu gemaakt met een impactvolle boodschap over het belang van aandacht voor de mens achter de dokter.”

Alise van Heerwaarde (team 4, Positieve hervorming van de werkcultuur): “Bijna 600 jonge artsen hebben zich aangemeld om in de Meldweek begin oktober hun werkelijk gewerkte uren bij te houden. We zijn nu die data aan het analyseren. Daarnaast was eind oktober de Pauzeweek, waarbij we via challenges op social media collega’s stimuleerden pauze te houden. Challenges waren bijvoorbeeld een stukje wandelen of een bingokaart bijhouden.”

Yaar Aga (Team 5, Verandering werkcultuur Franciscus Gasthuis & Vlietland): “We hebben opnames gemaakt van mooie, open gesprekken met artsen over werkplezier. Daarnaast merk ik dat er iets verandert in het ziekenhuis. Ons team draagt Zin in Zorg-buttons en mensen spreken mij daardoor aan, durven hun ervaringen te vertellen. Ik merk dat we mensen aan het denken zetten over hoe het anders, beter kan.”

Zin in Zorg is een initiatief van VvAA, De Jonge Specialist, de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH). zininzorg.nl

Delen