Zorg dat je erbij bent!

Dienie Koolen-Goossens
Dienie Koolen-Goossens is zorgondernemer, logopedist en docent. Zij is bestuurlijk actief en heeft passie voor gezondheidszorg en onderwijs. Bekijk ook haar profiel op LinkedIn. Lees alle artikelen van Dienie Koolen-Goossens

Er wordt volop nagedacht over het aantrekkelijker maken van werken in de zorg. Ik denk dan aan de campagne ‘Ik Zorg’ van VWS en aan Ontregel de Zorg. Recent heeft de Taskforce ‘Ondersteuning optimale inzet zorgverleners’ haar opdracht afgerond: in het advies Vergroten beschikbaarheid van zorgprofessionals worden acht concrete maatregelen voor de korte termijn benoemd.

De zorgprofessionals om wie het gaat hebben aan dit advies bijgedragen. Dat lijkt mij een vereiste, want helaas hebben we al vaak rapporten of initiatieven gelezen waarbij je van tevoren kon bedenken dat het niet zou werken. Ook moet er natuurlijk kapitaal zijn om de plannen uit te voeren. Daarom omvat het advies een raming van de extra middelen die hiervoor nodig zijn. Onderwerpen die in het advies aan bod komen zijn onder meer scholing, combibanen, werkdruk, medezeggenschap, vertrouwen en goed werkgeverschap. En het kabinet wordt gevraagd in gesprek te gaan met zorgverzekeraars.

Er leven grote zorgen over de inzetbaarheid van zorgpersoneel voor de toekomst. Goede krachten werven en behouden heeft prioriteit. In het magazine Arts en Auto las ik een artikel over stichting ‘Het Potentieel Pakken’, die gericht is op het inzetten van onbenut potentieel op de arbeidsmarkt. Ik zag daar onderwerpen die ik terugzie bij de Taskforce. Zorgprofessionals wordt gevraagd wat helpt om meer uren te gaan werken. Het gaat dan om fatsoenlijk loon, een goede cao, meer inspraak bij de roosters. En over het meedenken met de thuissituatie, zoals bij mantelzorg en de zorg voor kinderen.

‘Het lijkt soms wel of men denkt dat zorgprofessionals vanuit een roeping toch wel alle taken verrichten’

De nieuwe coalitie erkent dat werken in de zorg aantrekkelijker moet worden, maar stelt dat daar structureel geen geld voor is. Ik vraag me dan af hoe serieus mensen in de zorg worden genomen! Het lijkt soms wel of men denkt dat zorgprofessionals vanuit een roeping toch wel alle taken verrichten.

Hoe kan het dat onbeschermd werken in de zorg wordt toegestaan (Gelden er dan geen Arbo-regels)? Dat lonen achterblijven en dat mensen overvraagd worden wat betreft hun inzet van uren? Dat parkeren zelf betaald moet worden? Dat het aantrekkelijker is om als ZZP’ er te werken of om geen contracten met zorgverzekeraars te tekenen? Dat ondanks ‘Ontregel de zorg’ nog steeds te veel regels zwaar op de zorg drukken? Het vertrouwen in vermindering ervan is zelfs zeer laag.

Marjet Veldhuis benoemt in haar boek Heilige Zorghuisjes meerdere campagnes en initiatieven in de zorg. En ze beschrijft de geldstromen hierbij. Veelal gaat het om verdienen aan de zorg en niet in de zorg. Het is zo belangrijk dat investeringen in de zorg goed terechtkomen. Laten we hopen dat de adviezen van deze Taskforce opgepakt worden en dat er middelen komen die goed ingezet worden. De inspraak van zorgprofessionals hierbij is van het grootste belang. Zorg dat ze daarbij zijn. Wanneer daadwerkelijk op korte termijn de omstandigheden verbeteren kan oprecht gezegd worden: Zorg dat je erbij bent, bij het prachtige werk in de zorg!

6 Reacties Reageer zelf

 1. Anneke Tromp
  Geplaatst op 17 februari 2022 om 18:24 | Permalink

  Uitstekend betoog van Dienie Koolen.

  De zorg staat in de hele breedte onder druk, dat weten we allemaal. Een goed begin is een beter salaris kunnen bieden aan de werkenden in de zorg.

  Per 01-01-2022 hebben de meeste zorgverzekeraars een klein gebaar gemaakt, maar ze kunnen hier nog een betere rol innemen.
  Zolang de zorgverzekeraars nog grote winsten behalen blijft er in mijn ogen ruimte daartoe.

  Pas wanneer werken in de zorg financieel wel aantrekkelijk is, zullen de opleidingen voldoende studenten trekken, zullen er genoeg zorgverleners zijn in de toekomst die bovendien goede kwaliteit kunnen leveren.

  En hoe mooi zou dat zijn, goede betaalbare zorg voor een ieder die dat nodig heeft, door mensen met hart voor de zorg die fluitend naar hun werk gaan, omdat ze een goede boterham verdienen en doen waar ze goed in zijn?

  Anneke Tromp,
  voorzitter WerkgeversVereniging Logopedie
  directeur SpreekTaal logopedisten

 2. Cathy Terleth
  Geplaatst op 19 februari 2022 om 17:15 | Permalink

  Dienie Koolen vat de plannen van de recente Taskforce goed samen. Nu maar hopen dat deze plannen niet weer in de bureaucratische lade verdwijnen!

  In het begin van de pandemie bleek dat er in korte tijd ineens wel meer mogelijk was en werden protocollen en procedures tijdelijk aangepast.

  Het kan dus wèl snel, dat is toch een lichtpuntje!

  Cathy Terleth

  Logopedist-Stottertherapeut
  Praktijkhouder
  Adviesgroep NVLF

 3. Dinet Koopman
  Geplaatst op 28 april 2022 om 19:52 | Permalink

  Ik zie weinig beweging. Zelfs voor heraanmeldingen komt geen extra budget. Dat is echt niet efficiënt en onaardig naar verzekerden.

 4. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 28 april 2022 om 21:26 | Permalink

  Dank voor aanvulling over heraanmeldingen. Wat had u in gedachte wat kan helpen hierbij? Wat is nodig dat eventueel nog ondernomen wordt? Dan kan men daar hopelijk nog aandacht aan geven. Groet

 5. E.Kriek
  Geplaatst op 1 mei 2022 om 21:22 | Permalink

  Ik denk dat u de kern van het probleem raakt:

  ” De inspraak van zorgprofessionals hierbij is van het grootste belang. Zorg dat ze daarbij zijn. ”

  Er zijn best veel overbelaste zorgprofessionals die ‘ momenten van inspraak ‘ aan zich voorbij laten gaan;
  er moet gewerkt worden namelijk.

  En dan komen de ‘ koepels’ in zicht, natuurlijk.

  Maar: over de geloofwaardigheid van ‘ koepels’ is al veel gezegd.

  De politiek kent de passie van zorgverleners, en helaas, ze maakt daar dankbaar ‘ gebruik’ van.
  ‘ De softe sector’, aldus de neoliberalen.

  Applausje maar.

 6. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 3 mei 2022 om 09:50 | Permalink

  Ik begrijp de opmerking over de koepels/beroepsverenigingen. De neiging is er om onder het mom van de druk die ze voelen of zichzelf opleggen, hoge eisen te stellen aan de leden om kwaliteit inzichtelijk te maken. Daadwerkelijk werkdruk verlagen gebeurt veelal na kritiek van de leden. En natuurlijk maken de leden de vereniging. Het beleid pakt soms toch echter anders uit en in het werkveld wordt dan dagelijks nagenoeg geen verbetering gevoeld.