Zorg dat je erbij bent!

Er wordt volop nagedacht over het aantrekkelijker maken van werken in de zorg. Ik denk dan aan de campagne ‘Ik Zorg’ van VWS en aan Ontregel de Zorg. Recent heeft de Taskforce ‘Ondersteuning optimale inzet zorgverleners’ haar opdracht afgerond: in het advies Vergroten beschikbaarheid van zorgprofessionals worden acht concrete maatregelen voor de korte termijn benoemd.

De zorgprofessionals om wie het gaat hebben aan dit advies bijgedragen. Dat lijkt mij een vereiste, want helaas hebben we al vaak rapporten of initiatieven gelezen waarbij je van tevoren kon bedenken dat het niet zou werken. Ook moet er natuurlijk kapitaal zijn om de plannen uit te voeren. Daarom omvat het advies een raming van de extra middelen die hiervoor nodig zijn. Onderwerpen die in het advies aan bod komen zijn onder meer scholing, combibanen, werkdruk, medezeggenschap, vertrouwen en goed werkgeverschap. En het kabinet wordt gevraagd in gesprek te gaan met zorgverzekeraars.

Er leven grote zorgen over de inzetbaarheid van zorgpersoneel voor de toekomst. Goede krachten werven en behouden heeft prioriteit. In het magazine Arts en Auto las ik een artikel over stichting ‘Het Potentieel Pakken’, die gericht is op het inzetten van onbenut potentieel op de arbeidsmarkt. Ik zag daar onderwerpen die ik terugzie bij de Taskforce. Zorgprofessionals wordt gevraagd wat helpt om meer uren te gaan werken. Het gaat dan om fatsoenlijk loon, een goede cao, meer inspraak bij de roosters. En over het meedenken met de thuissituatie, zoals bij mantelzorg en de zorg voor kinderen.

‘Het lijkt soms wel of men denkt dat zorgprofessionals vanuit een roeping toch wel alle taken verrichten’

De nieuwe coalitie erkent dat werken in de zorg aantrekkelijker moet worden, maar stelt dat daar structureel geen geld voor is. Ik vraag me dan af hoe serieus mensen in de zorg worden genomen! Het lijkt soms wel of men denkt dat zorgprofessionals vanuit een roeping toch wel alle taken verrichten.

Hoe kan het dat onbeschermd werken in de zorg wordt toegestaan (Gelden er dan geen Arbo-regels)? Dat lonen achterblijven en dat mensen overvraagd worden wat betreft hun inzet van uren? Dat parkeren zelf betaald moet worden? Dat het aantrekkelijker is om als ZZP’ er te werken of om geen contracten met zorgverzekeraars te tekenen? Dat ondanks ‘Ontregel de zorg’ nog steeds te veel regels zwaar op de zorg drukken? Het vertrouwen in vermindering ervan is zelfs zeer laag.

Marjet Veldhuis benoemt in haar boek Heilige Zorghuisjes meerdere campagnes en initiatieven in de zorg. En ze beschrijft de geldstromen hierbij. Veelal gaat het om verdienen aan de zorg en niet in de zorg. Het is zo belangrijk dat investeringen in de zorg goed terechtkomen. Laten we hopen dat de adviezen van deze Taskforce opgepakt worden en dat er middelen komen die goed ingezet worden. De inspraak van zorgprofessionals hierbij is van het grootste belang. Zorg dat ze daarbij zijn. Wanneer daadwerkelijk op korte termijn de omstandigheden verbeteren kan oprecht gezegd worden: Zorg dat je erbij bent, bij het prachtige werk in de zorg!

Delen