Zorgarchitectuurprijs

Tot 30 september kunt u nog zorgprojecten aanmelden voor de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur. Nu het scheiden van wonen en zorg door het huidige kabinet met kracht wordt ingezet, zijn ideeën voor innovatieve, veilige huisvesting voor mensen met (zich ontwikkelende) zorgvragen steeds actueler.

 

De Hedy d’Ancona-prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector. De prijs is geen doel op zich, maar een middel om aandacht te vragen voor de mogelijkheden om de omgeving van mensen die zorg ontvangen en verlenen, aanzienlijk te verbeteren. hedydanconaprijs.nl 

Delen