ZorgCompetentieBank.nl

VvAA stelt online platform beschikbaar voor extra handen in de zorg

Beschikbare zorgverleners versneld en op basis van hun competenties koppelen aan zorgorganisaties die hun kennis en kunde goed kunnen gebruiken gedurende de crisis rond COVID-19. Dat is het uitgangspunt van de ZorgCompetentieBank, een platform dat VvAA, collectief van en voor 124.000 zorgverleners, als hulpmiddel wil inzetten om vraag en aanbod van zorg versneld en zo efficiënt mogelijk samen te brengen. Overkoepelend doel is om met vereende krachten en in samenwerking met zoveel mogelijk partijen de toenemende druk op de zorg te verlichten. De ZorgCompetentieBank is ontwikkeld in samenwerking met technologiebedrijf OOXOO.

Via het online platform van de ZorgCompetentieBank wordt aanbod van beschikbare zorgverleners en zorgorganisaties met een groeiende behoefte aan extra handen tijdens de crisis rond COVID-19, bij elkaar gebracht. Daarbij vormen niet de functies, maar de competenties van de zorgverleners het uitgangspunt: van het kunnen aanleggen van een infuus tot het uitlezen van een ECG en de verzorging van ouderen. Door de focus op competenties kan er veel meer maatwerk plaatsvinden in het koppelen van de vraag van zorgorganisaties aan het aanbod van zorgverleners.

Zorg die patiënten toekomt

Als collectief van en voor zorg verlenend Nederland, volgt VvAA de ontwikkelingen rond COVID-19 op de voet. Freek Roelofs, lid van de hoofddirectie van VvAA: “Het zijn uitzonderlijke tijden waarin veel van onze leden en zorgverleners in heel Nederland alles geven in het belang van onze samenleving. Het is mooi om te zien hoeveel zorgverleners, inclusief herintreders en studenten, extra zorgtaken op zich willen nemen en zorgorganisaties in nood willen ondersteunen. Het matchen van vraag en aanbod is niet nieuw, maar wel complex. Daar willen we als VvAA een bijdrage aan leveren met dit volledig geautomatiseerde platform waarin zowel efficiency als de kwaliteit van de match is geborgd. Graag maken wij op onze beurt een koppeling met bestaande initiatieven om vraag en aanbod samen te brengen. We zoeken de samenwerking daarin actief op. Zo dragen we er met elkaar aan bij dat patiënten, zolang als deze crisis duurt, zo snel mogelijk díe zorg krijgen, die hen toekomt.”  

Zorgverleners uit alle beroepsgroepen

VvAA en OOXOO roepen beschikbare zorgverleners uit alle beroepsgroepen in zowel de care als cure op om zich aan te melden bij de ZorgCompetentieBank: van medici, paramedici, verpleegkundigen, en verzorgenden tot assistenten en laboranten. Zorgverleners met én zonder BIG-registratie kunnen zich aanmelden, want ook wanneer iemands BIG-registratie is verlopen, kan hij of zij een bijdrage leveren. Zodra er een match is met een vraag vanuit een zorgorganisatie, ontvangen de betreffende zorgverlener en zorgorganisatie daarover een bericht.

Aanmelden

Zorgverleners die willen helpen en zorgorganisaties met behoefte aan extra handen, melden zich makkelijk en snel aan via de virtuele contactpersoon Vive op www.ZorgCompetentieBank.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie, kijk op www.zorgcompetentiebank.nl of neem contact op met:

Delen