Stichting ZWiC: 1,2 miljoen uitgekeerd aan getroffen zorgverleners

Utrecht, 22 september 2020 – Stichting Zorg na Werk in Coronazorg heeft de afgelopen maanden in totaal 1,2 miljoen euro uitgekeerd aan (familie van) 36 zorgverleners die als gevolg van hun werk in de frontlinie van de coronazorg, zelf zijn getroffen. Het gaat om 30 zorgverleners die op de IC terecht zijn gekomen en zes zorgverleners die als gevolg van hun werk in de frontlinie zijn overleden.

Afgelopen maanden kwam het aantal aanvragen van (familie van) getroffen zorgverleners voor een eenmalige financiële uitkering gestaag op gang. In totaal ontving de stichting tot dusver 49 aanvragen van (familie van) zorgverleners, waarvan er nu dus 36 zijn afgehandeld en uitgekeerd. De aanvragen zijn afkomstig uit heel het land, de meeste uit Zuid-Holland (12), Brabant (12) en Gelderland (7).

36 aanvragen gehonoreerd en uitgekeerd door Stichting Zorg na Werk in Coronazorg

Onder de aanvragers bevinden zich zorgverleners uit diverse beroepsgroepen, waaronder vooral verzorgenden en verpleegkundigen. De Stichting verwacht dat de aanvragen de komende periode binnen blijven komen. Daartoe blijven de initiatiefnemers, samen met hun partners, inzetten op het zo breed mogelijk bekend maken van het fonds onder de doelgroep.

Snel en zorgvuldig proces

De Stichting spant zich in om elke aanvraag binnen een termijn van maximaal zes weken te behandelen en bij toekenning, uit te keren. Rob Kok, voorzitter van de beoordelingscommissie van Stichting ZWiC: “Júist gezien de ingrijpende periode kort na een IC-opname of zelfs overlijden, is het van groot belang om snel duidelijkheid te bieden en financiële zorgen zoveel mogelijk te voorkomen. Met hulp van diverse medische experts en partners, waaronder pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en specialist in veilig e-mailverkeer, Zivver, hebben we hiervoor een robuust en helder proces ingericht. Met als resultaat dat we steeds snel, maar zorgvuldig kunnen overgaan tot uitkering van de eenmalige aanvullende financiële bijdragen.”

Financiële zorgen voorkomen

Stichting ZWiC heeft als doel (familie van) zorgverleners, zoals verpleegkundigen, operatieassistenten en verzorgenden in verpleeghuizen, die door hun werk in de frontlinie van de coronazorg, zélf geïnfecteerd raken en op de IC terechtkomen of zelfs overlijden, financieel te steunen. In geval van IC-opname komt men in aanmerking voor een eenmalige aanvullende financiële bijdrage van € 30.000 en in geval van overlijden ontvangen de nabestaanden eenmalig € 50.000. Initiatiefnemers, traumachirurg Marijn Houwert en orthopedisch chirurg Sander Muijs: “Met de eenmalige financiële steun willen we voorkomen dat (nabestaanden van) deze zorgverleners, die zoveel hebben gegeven in het gezamenlijke belang, naast de zorgen en verdriet door zo’n ingrijpende gebeurtenis, bovendien met financiële problemen worden geconfronteerd. Dit geldt zeker voor de groep zorgverleners die geen buffers, werkgeversvangnet of verzekering heeft.”

Support tot nu toe

Sinds de start begin april ontving de Stichting steun in praktische en/of financiële zin van vele individuele donateurs en partijen waaronder het Verbond van Verzekeraars, collectief voor zorgverleners VvAA, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, Aramco, Philips, Robeco, Bristol-Myers Squib en Reckitt Benckiser. Het ministerie van VWS heeft toegezegd om de donaties te verdubbelen met een bedrag van maximaal 10 miljoen euro. Met de huidige ruim € 4,1 miljoen ontvangen en toegezegde donaties betekent dit dat er inmiddels ruim € 8 miljoen beschikbaar is in de stichting.

Delen