Het zorgconcept van Kaiser Permanente

 

Van 7 t/m 14 oktober bezoekt een breed gezelschap van leden en bestuursleden Het Exponential Medicine congres in San Diego (VS). Aansluitend aan het congres maakt het gezelschap een toer langs innovatieve organisaties in Silicon Valley en San Francisco. De bestuursleden van VvAA doen hier verslag van hun bevindingen. Klik hier voor alle andere bijdragen.

 

arjanvannistelrooij

Arjan van Nistelrooij is apotheker en was tot voor kort bestuurslid van Vereniging VvAA

Op zaterdagmorgen hebben we met de VvAA-delegatie een bezoek gebracht aan Kaiser Permanente, waar CEO John Mattison ons gedurende ruim twee uur heeft bijgepraat over hun werkwijze in de zorg.

Kaiser Permanente is een non-profitorganisatie die zowel zorg verzekert als aanbiedt voor ruim 10 miljoen Amerikanen. KP beschikt daartoe over een netwerk van ziekenhuizen waar iedereen, inclusief de artsen, in dienst is van de organisatie. Sydney Carfield wordt als grondlegger van het concept door KP wel gezien als de Steve Jobs van de gezondheidszorg.

Centrale gedachte in de zorgfilosofie is dat er gewerkt wordt binnen een dossier, zodat er lean en zonder gecompliceerde overdrachten kan worden gewerkt. Verschillen en geschillen tussen zorgverleners worden gestopt door de patiënt centraal te stellen en vervolgens de discussie te hervatten. Zorgverleners houden zich bij KP uitsluitend bezig met de inhoud van hun vak.

miriam-stoks

Mriram Stoks is apotheker en sinds 22 juni 2016 bestuurslid van Vereniging VvAA

KP kent een aantal uitgangspunten die van wezenlijk belang zijn voor hun werkwijze Voorop staat de stelling dat ‘You can’t improve what you can’t measure’. KP beschikt over de uitkomsten van allerlei interventies en methoden, waardoor ze het effect van hun handelen kennen, en kunnen voorzien in een transparante benchmarking naar elkaar. Managementuitgangspunt hierbij is dat binnen de organisatie niemand de beste wil zijn, maar iedereen beter dan het gemiddelde.

KP is een organisatie die het in zich heeft om Big Data in hun eigen datacentrum te verzamelen, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn om conclusies te trekken over behandelwijzen.

Een volgend belangrijk punt: Reduce the barriers. Omdat alle zorgverleners binnen de organisatie werken, zijn er geen obstakels voor de patiënt en zorgverleners bij overdrachten van zorg.

Bij Kaiser Permanente houden zorgverleners zich uitsluitend bezig met de inhoud van hun vak

Op het gebied van innovatie is KP een creatieve en vooruitstrevende organisatie. Dit blijkt ondermeer uit het feit dat ongeveer 6 procent van hun budget naar ICT gaat, en men veel aandacht besteedt aan de vervanging van face-to-face-contacten door veilige technologie op het gebied van beeldtelefoon, chats en e-mail. Een ander voorbeeld is dat ze bij de toepassing van dure geneesmiddelen op basis van ‘genomic testing’ vooraf de kans op behandelsucces fors weten te vergroten, waarmee het probleem van de hoge kosten wordt gestroomlijnd.

kaiser-permanente-journey-01John Mattison. Klik op de afbeelding om de foto te vergroten

In de discussie na afloop van het gesprek werd er natuurlijk gesproken over de toepasbaarheid van dit systeem in Nederland en hierover is zelfs inmiddels contact geweest tussen KP en VWS. Voorlopige conclusie is dat hun werksysteem niet polderbaar is en ook onverenigbaar met ons model van marktwerking. Wel zou er gedacht kunnen worden aan regionale toepassing in een aantal proeftuinen.

 

Meer informatie

 

 

Delen