Modelovereenkomst goedgekeurd

De Belastingdienst en het UWV hebben modelovereenkomsten voor praktijkmedewerking en praktijkwaarneming in de tandartspraktijk goedgekeurd. Opdrachtgevers die op basis van deze overeenkomsten werken, hebben geen verplichting om loonheffingen in te houden en af te dragen. VvAA, KNMT en ANT hebben deze overeenkomsten gezamenlijk opgesteld, ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR).

 

Het is belangrijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer daadwerkelijk werken volgens de inhoud van de modelovereenkomst; alleen dán is de opdrachtgever geen loonheffingen verschuldigd. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever – in strijd met de modelovereenkomst – instructies geeft over de manier waarop de opdrachtnemer zijn werkzaamheden moet verrichten, dan geeft de overeenkomst geen zekerheid en ontstaan er alsnog risico’s op claims van de Belastingdienst.

De VAR verdwijnt waarschijnlijk per 1 april 2016. Tot die tijd kunnen tandarts-zzp’ers hun VAR-Winst uit onderneming (WUO) voor 2014 of 2015 blijven gebruiken, als zij hetzelfde werk blijven doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden. Veranderen de omstandigheden of voorwaarden, dan kunnen tandarts-zzp’ers een nieuwe VAR aanvragen die geldig is totdat nieuwe wet ingaat

Van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 geldt een implementatietermijn. De fiscus houdt dan wel toezicht, maar neemt geen ‘repressieve’ handhavingsmaatregelen.

De goedgekeurde overeenkomsten zijn gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.
meer informatie leest u op de site van VvAA.

 

 

Delen