Aantal openbare apotheken daalt

Voor het eerst is het aantal openbare apotheken in Nederland gedaald. De markt voor farmaceutische zorg, geleverd door openbare apotheken, is de laatste jaren ingrijpend veranderd.

Dat schrijft het Economisch Bureau van ING na eigen onderzoek. Door de onderhandelingen over de vergoeding van zorgverzekeraars voor de geleverde prestaties van apothekers en door de overheveling van dure geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget staat de omzet en de marge van apotheken onder druk.

Het aantal openbare apotheken daalde in 2012 met 0,8% tot 1981 apotheken (2011: 1997). Daarnaast wordt verwacht dat de omzet van apotheken in 2012 met 10% is afgenomen ten opzichte van 2011. Desondanks steeg de geneesmiddelenverstrekking ten opzichte van 2011 met 5,3% tot 219 miljoen keer.

Apotheken verrichten dus meer handelingen tegen lagere inkomsten. Tegelijkertijd stijgen de kosten omdat meer ondersteunende werknemers moeten worden ingeschakeld om het toenemende volume af te handelen.

Delen