AB-reductie veeteelt onvoldoende

“Het is heel goed nieuws dat het antibioticagebruik in de veehouderij zo snel en zo fors gedaald is, maar we zijn er nog lang niet.” Dat zegt prof Jan Kluytmans, voorzitter van de landelijke Werkgroep Infectie Preventie.  Hij reageert hiermee op de brief van staatssecretaris Verdaas van Economische Zaken (EZ) en minister Schippers van Volksgezondheid (VWS) aan de Tweede Kamer, waarin staat dat het AB-gebruik in de veehouderij dit jaar met de helft gedaald is ten opzichte van 2009.

“We zijn verheugd over deze veelbelovende resultaten”, schrijven Verdaas en Schippers. “Terecht”, vindt Kluytmans. “Maar dat je zo snel en zo ver kunt reduceren, toont ook wel aan hoe bar en boos de situatie rond de antibiotica was in de veehouderij. Deze reductie speelt in ieder geval een positieve rol in het voorkomen van nieuwe infectieziekten.”

Uit de brief van Verdaas en Schippers blijkt dat veeartsen in de eerste helft van dit jaar 51 procent minder antibiotica hebben voorgeschreven ten opzichte van dezelfde periode in 2009. De doelstelling van 50 procent minder gebruik in 2013 lijkt daarmee in 2012 al behaald. Cijfers van steekproefbedrijven laten voor alle daarin vertegenwoordigde veehouderijsectoren (varkens-, vleeskuiken-, vleeskalver- en rundveehouderij) een substantiële (verdere) daling zien. De daling in de verkoop van de ‘kritische antibiotica’, fluoroquinolonen en derde en vierde generatie cefalosporinen, bedroeg respectievelijk 23 en 92 procent.

Deze ontwikkeling in de verkoop en het gebruik van antibiotica blijkt uit het op 9 november 2012 gepubliceerde rapport-Maran van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van Wageningen UR, waarin de verkoopcijfers van de FIDIN (Fabrikanten en Importeurs Diergeneesmiddelen Nederland) zijn opgenomen.

 

Lees hier de kamerbrief over antibioticagebruik in de veehouderij (pdf).

Delen